Pracownia – IV warsztat

Odkryj swój potencjał

Warsztaty rozpoczęły się podsumowaniem starego roku. Uczestnicy podzielili się swoimi postanowieniami noworocznymi oraz oczekiwaniami i planami związanymi z wolontariatem.

Następnie prowadzące przedstawiły podsumowującą prezentację ostatniego warsztatu dotyczącą tego jak wprowadzać swoje cele w życie? Zwróciły szczególną uwagę na metodę trzos i smart, pomocne w wytyczaniu priorytetów, planowaniu oraz wdrażaniu ustalonych treści w życie.

Kolejnym etapem warsztatu było odkrywanie swoich mocnych i słabych stron. Zadaniem uczestników warsztatu było odpowiedzenie na trzy pytania: Co pozytywnego o sobie myślisz? Co pozytywnego do siebie czujesz? Co dobrze robisz?, a następnie krótkie zaprezentowanie swojej osoby.

Wreszcie naczelna część warsztatu została poświęcona zagadnieniom ściśle związanym z wolontariatem:

  • czym jest pomaganie?
  • różne obszary i formy wolontariatu
  • umiejętność przyjmowania pomocy oraz jej odmawiania
  • wolontariat dla mnie?

[nggallery id=91]

Dodano: