Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Pracownia – II warsztat

Kolejny warsztat z cyklu Otwórz się na dobre odbył sie 22 listopada. Tym razem Centrum Myśli Jana Pawła II zamieniło się w pracownię. Uczestnicy odkrywali swój potencjał, gdyż w myśl papieskiego stwierdzenia: „Tylko ten może stawać się bezinteresownym darem dla drugich, kto sam siebie posiada.” Poszukiwali swoich motywacji do pracy jako wolontariusz, poznawali jakie są sposoby komunikowania się z drugim człowiekiem oraz co w tej komunikacji może przeszkadzać ?

Opis warsztatu z perspektywy prowadzącej Magdaleny Gogłozy:

Na początku wspólnie stworzyliśmy definicję komunikacji międzyludzkiej, następnie uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z takimi zagadnieniami, jak:

  • związek miedzy komunikacją werbalną i niewerbalną,
  • przez co wyraża się komunikacja niewerbalna,
  • kilka prostych zasad komunikacji,
  • podstawowe trzy rodzaje pytań, jakie zadajemy ludziom podczas rozmowy ( pytania sugerujące, zamknięte, otwarte),
  • aktywne słuchanie- komunikat JA i parafraza,
  • czynniki powodujące zakłócenia w komunikacji międzyludzkiej,
  • podstawy dobrej komunikacji.

Spotkanie miało formę pracy w grupie, opartej na „burzy mózgów”, prezentacji, pracy z tekstem oraz dyskusji.
Podsumowaniem tych warsztatów była zabawa „ Drapacz chmur”, w której wzięli udział podzieleni na trzy grupy uczestnicy warsztatów. Ich zadaniem było zbudowanie z gazet i taśmy papierowej, jak najwyższej i stabilnej wieży. Podczas tego zadania młodzi ludzie mieli okazje zastosować wcześniej poznane zasady komunikacji, aby w czasie zabawy stworzyć zgrany i współpracujący zespół .

[nggallery id=89]

Opublikowano 24.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.