Praca z dziećmi

Komu pomagamy?

Pracujemy z dziećmi z rodzin zastępczych, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze świetlic środowiskowych, z domów dziecka. Są to przede wszystkim dzieci w wieku szkolnym, ale czasami to także przedszkolaki.

Gdzie pomagamy?

Można nas spotkać w świetlicach, w domach dziecka, w ośrodkach pomocy społecznej i w wielu stowarzyszeniach i fundacjach dla dzieci i młodzieży.

Czym się zajmujemy?

Pomagamy w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu braków edukacyjnych. Rozmawiamy z dziećmi, organizujemy zajęcia w świetlicy i zajmujemy się animacją.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z nami: inkubator.dzieci@centrumjp2.pl

Dodano: