Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Praca Aleksandry Pulińskiej w ramach „Sztuki w drodze”

W galerii miejskiej projektu „Sztuka w drodze” pojawiła się nowa praca – tym razem jej autorką jest Aleksandra Pulińska. Ilustrację można oglądać do końca listopada przy ulicy Senatorskiej 24 oraz na wybranych wiatach przystankowych w śródmieściu Warszawy.

Wszystkie prace, które powstały w ramach projektu „Sztuka w drodze”, są inspirowane nauczaniem Jana Pawła II o wolności. Aleksandra Pulińska w komentarzu do swojej pracy napisała:

Kiedy myślę o wolności zawsze gdzieś blisko dostrzegam kwestię strachu. Ale od razu potem pojawia się przeświadczenie, że strach nigdy nie pochodzi od Boga. Znajduję w takim ujęciu matki i dziecka ciepło, zaufanie,  prowadzenie, intymność i wolność, która kryje się w bezinteresownej miłości. Ale ten projekt nie jest tylko o macierzyństwie. Jest też o tym, że taka matczyna miłość jest podobna do innej. Pisząc tekst mojego komentarza jakoś nie znajduję tu miejsca na opis śmierci i ciemności, które przecież są częścią stworzonej przeze mnie pracy. Może dlatego, że one tam rzeczywiście są, tak jak w życiu, ale nie mają znaczenia w obliczu miłości. Ta praca mówi więc o tym, że człowiek jest bezpieczny i wolny dopiero kiedy stanie się całkowicie bezbronny ufając opiece Tego, który jest początkiem i końcem.

Projekt „Sztuka w drodze” rozpoczął się na początku września 2018. Akcja ma zachęcać do kontemplacji piękna w przestrzeni miasta oraz do zatrzymania się w codziennym biegu. Pomysłodawcą akcji  jest Centrum Myśli Jana Pawła II, warszawska instytucja kultury.

Do udziału w projekcie zaproszeni zostali: Sławomir ZBIOK Czajkowski, Mariusz Libel oraz Aleksandra Pulińska z Vera Icon. – Zależało nam, by w gronie twórców znaleźli się przedstawiciele bardzo różnych wrażliwości we współczesnej sztuce – tłumaczy Marcin Nowak, koordynator projektu „Sztuka w drodze”.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Opublikowano 09.10.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II