Pożegnanie

Z żalem zawiadamiamy o śmierci Pani Olgi Johann, wiceprzewodniczącej Rady m.st. Warszawy i wieloletniej członkini Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Pani Olga Johann brała udział w pracach Komisji Stypendialnej nieprzerwanie od 2011 roku. Zawsze mogliśmy liczyć na jej zaangażowanie, inicjatywę oraz wielką troskę o dzieci i młodzież.

Rodzinie i Przyjaciołom Pani Olgi Johann składamy wyrazy najszczerszego współczucia. Pozostajemy wdzięczni za pracę, którą Pani Olga Johann włożyła w kształtowanie Stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

 

Dodano: