Poszukiwacze Skarbu JP2 2018

Projekt Poszukiwacze Skarbu Jana Pawła II w roku 2017 skierowany był do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którego uczestnicy zapoznawali się z rolą i wartością kultury, poszerzyli kompetencje w zakresie fotografii, literatury oraz obrazu. Punktem wyjścia do refleksji była osoba i etos Jana Pawła II, którego życie i twórczość zostaną przybliżone uczestnikom podczas projektu. Ponadto uczestnicy, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, zorganizowali autorskie wydarzenia kulturalne w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie wyniesione z projektu.

Jakie były efekty pracy uczestników projektu? Zobaczcie sami:

1. Zespół Szkół Katolickich w Malborku
Prezentacja z realizacji projektu

2. Zespół Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu

Prezentacja z realizacji projektu

3. XLV LO im. Romualda Traugutta w Warszawie

Prezentacja z realizacji projektu

4. VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie

Prezentacja z realizacji projektu

5. LO i Technikum zakładu Doskonalenia zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Ełku

Prezentacja z realizacji projektu

6. I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Prezentacja z realizacji projektu

7. Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

Prezentacja z realizacji projektu

8. Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych im. Jana Pawła II w Warszawie

Prezentacja z realizacji projektu

9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen Józefa Bema w Siedlcach

Prezentacja z realizacji projektu

10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

Prezentacja z realizacji projektu

 

Poszukiwacze Skarbu Jana Pawła II to projekt organizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dodano: