Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Poszukiwacze Skarbu Jana Pawła II – rekrutacja

Projekt Poszukiwacze Skarbu Jana Pawła II – edycja II dedykowany jest uczniom i nauczycielom szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Jego celem jest zapoznanie uczestników z rolą i wartością kultury, poznanie przez nich osoby i etosu Jana Pawła II. Zależy nam szczególnie na rozwoju kompetencji uczniów w zakresie literatury, fotografii i sztuk plastycznych, a wśród nauczycieli na rozwoju kompetencji w zakresie edukacji kulturalnej. Uczestnicy projektu wezmą również udział w warsztatach kreatywności, warsztatach pracy w grupie i warsztatach zrządzania projektami kulturalnymi. Zwieńczeniem udziału w projekcie będą bowiem  autorskie wydarzenia kulturalne uczniów i nauczycieli zainspirowane zdobytymi wiedzą i doświadczeniami.

Podsumowanie projektu „Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II” edycja 2017

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, objęty patronatem honorowym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Jedynym kosztem dla uczestników jest pokrycie kosztów dojazdu na zjazdy.
Na zgłoszenia zespołów: nauczyciel + dwóch uczniów, czekamy do 30 września 2018 roku.

Regulamin

Załącznik do regulaminu

Program

Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II – edycja II to projekt, który został podzielony na trzy ściśle ze sobą powiązane etapy:

Etap I – program edukacyjny
obejmujący dwa zjazdy uczestników projektu:

  1. wizyta studyjna w Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie w dniach 11-14.10.2018;
  2. zjazd edukacyjny w Warszawie w dniach 25-28.10.2018 r. obejmujący: warsztaty zarządzania projektami kulturalnymi, warsztaty pracy w zespole, warsztaty artystyczne dla uczniów w zakresie literatury, malarstwa i fotografii oraz warsztaty edukacji kulturalnej dla nauczycieli.

Etap II –  realizacja własnych projektów

Uczestnicy w okresie od 29.10. do 30.11.2018 r., przy współudziale i wsparciu Centrum Myśli Jana Pawła II, będą organizować własne mini-wydarzenia kulturalne w środowisku lokalnym: w szkole, w domu kultury, w parafii itp.:

– uczniowie zorganizują lokalne projekty kulturalne w oparciu o własne prace artystyczne, wyrażające wartości i etos Jana Pawła II,

– nauczyciele zorganizują warsztaty edukacji kulturalnej wokół wartości i etosu Jana Pawła II, warsztaty mogą być skierowane zarówno do grona pedagogicznego szkoły, jak i do uczniów wybranych klasy czy całej szkoły.

ETAP III – zakończenie i ewaluacja projektu

Ewaluacja projektu zostanie przeprowadzona wśród uczestników projektu w trakcie zjazdu ewaluacyjnego, który odbędzie się w Warszawie w dniach 07.-09.12.2018 r. Zjazd będzie okazją do prezentacji lokalnych projektów, wymiany doświadczeń i podsumowania projektu. Na zakończenie tego etapu każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

 

 

Opublikowano 05.09.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Przed nami kolejne wydarzenia w ramach Festiwalu Nowe Epifanie, czyli spektakle teatralne, koncerty i pokazy filmowe. Rozpoczynamy także cykl wydarzeń: „Samotność – wolność czy więzienie?”
Czy jesteśmy gotowi wysłuchać, zamiast udzielać rad? Towarzyszyć naszym bliskim, zamiast uciekać przed ich problemami? Czy potrafimy współodczuwać, zamiast się poświęcać?
Poszukujemy nowych chórzystów! Dołącz do nas, aby wspólnie przeżyć wielką, muzyczną przygodę
Cierpienie przychodzi często z zaskoczenia i mierzenie się z nim we własnym życiu jest doświadczeniem granicznym. Zapraszamy do lektury nowego artykułu na portalu JP2online

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.