Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Poszukiwacze Skarbu Jana Pawła II – rekrutacja

Projekt Poszukiwacze Skarbu Jana Pawła II – edycja II dedykowany jest uczniom i nauczycielom szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Jego celem jest zapoznanie uczestników z rolą i wartością kultury, poznanie przez nich osoby i etosu Jana Pawła II. Zależy nam szczególnie na rozwoju kompetencji uczniów w zakresie literatury, fotografii i sztuk plastycznych, a wśród nauczycieli na rozwoju kompetencji w zakresie edukacji kulturalnej. Uczestnicy projektu wezmą również udział w warsztatach kreatywności, warsztatach pracy w grupie i warsztatach zrządzania projektami kulturalnymi. Zwieńczeniem udziału w projekcie będą bowiem  autorskie wydarzenia kulturalne uczniów i nauczycieli zainspirowane zdobytymi wiedzą i doświadczeniami.

Podsumowanie projektu „Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II” edycja 2017

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, objęty patronatem honorowym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Jedynym kosztem dla uczestników jest pokrycie kosztów dojazdu na zjazdy.
Na zgłoszenia zespołów: nauczyciel + dwóch uczniów, czekamy do 30 września 2018 roku.

Regulamin

Załącznik do regulaminu

Program

Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II – edycja II to projekt, który został podzielony na trzy ściśle ze sobą powiązane etapy:

Etap I – program edukacyjny
obejmujący dwa zjazdy uczestników projektu:

  1. wizyta studyjna w Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie w dniach 11-14.10.2018;
  2. zjazd edukacyjny w Warszawie w dniach 25-28.10.2018 r. obejmujący: warsztaty zarządzania projektami kulturalnymi, warsztaty pracy w zespole, warsztaty artystyczne dla uczniów w zakresie literatury, malarstwa i fotografii oraz warsztaty edukacji kulturalnej dla nauczycieli.

Etap II –  realizacja własnych projektów

Uczestnicy w okresie od 29.10. do 30.11.2018 r., przy współudziale i wsparciu Centrum Myśli Jana Pawła II, będą organizować własne mini-wydarzenia kulturalne w środowisku lokalnym: w szkole, w domu kultury, w parafii itp.:

– uczniowie zorganizują lokalne projekty kulturalne w oparciu o własne prace artystyczne, wyrażające wartości i etos Jana Pawła II,

– nauczyciele zorganizują warsztaty edukacji kulturalnej wokół wartości i etosu Jana Pawła II, warsztaty mogą być skierowane zarówno do grona pedagogicznego szkoły, jak i do uczniów wybranych klasy czy całej szkoły.

ETAP III – zakończenie i ewaluacja projektu

Ewaluacja projektu zostanie przeprowadzona wśród uczestników projektu w trakcie zjazdu ewaluacyjnego, który odbędzie się w Warszawie w dniach 07.-09.12.2018 r. Zjazd będzie okazją do prezentacji lokalnych projektów, wymiany doświadczeń i podsumowania projektu. Na zakończenie tego etapu każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

 

 

Opublikowano 05.09.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

W Warszawie rozpoczyna się właśnie Warszawski Tydzień Kobiet. To dobra okazja, aby przypomnieć jeden z ważnych tematów, które podjęliśmy w ramach podcastów „Słuchając drogi”
To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu