Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

POSZUKIWACZE SKARBU JANA PAWŁA II. CZY ODNALEŹLI TO CZEGO SZUKALI?

Dobiegł końca projekt edukacyjny „Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II”. Uczniowie z placówek edukacyjnych z całej Polski, przy wsparciu nauczycieli i opiekunów, zrealizowali inicjatywy, których celem była popularyzacja nauczania Papieża-Polaka, ale również integracja społeczności lokalnych wokół dziedzictwa Jana Pawła II.

Dla zainspirowania uczestników projektu wstępem do realizacji inicjatywy były odwiedziny w miastach i miejscowościach, związanych z życiem i działalnością Jana Pawła II. „Poszukiwacze skarbu” odbyli podróż do Krakowa, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej. Pobyt w Małopolsce był wstępem do kolejnego spotkania w Warszawie, podczas sesji warsztatowych i edukacyjnych.

W przededniu 100-lecia urodzin Karola Wojtyły

Projekt realizowany był od września do grudnia 2019 r. W ramach inicjatywy przeprowadziliśmy cykl warsztatów tematycznych, podnoszących wiedzę i umiejętności uczestników, jak również podjęliśmy szereg działań, mających przybliżyć postać i nauczanie Jana Pawła II młodzieży z różnych zakątków Polski – podkreśla Dagmara Gortych, koordynatorka projektu.

Młodzież uczestnicząca w projekcie miała okazję spotkania i bliższego poznania w trakcie dwóch zjazdów edukacyjnych: jednego w Małopolsce, a drugiego w Warszawie. W trakcie tych wizyt uczestniczyli w warsztatach organizowanych w trybie weekendowym – będących okazją do integracji, wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń.

Podczas pierwszego zjazdu edukacyjnego odwiedziliśmy Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i Kraków. Celem naszego spotkania było przede wszystkim odwiedziny miejsc, w których dorastał Karol Wojtyła i w których kształtowała się jego tożsamość – podkreśla uczestniczka projektu.

To jest moje miasto Wadowice

Zrozumienie tego, kim był i czego doświadczał będąc młodym człowiekiem, stanowiła ważny aspekt realizacji projektu. Uczestnicy mogli na bazie własnych, osobistych przeżyć, skonfrontować się z wyzwaniami czy problemami, przed jakimi stawał Karol Wojtyła w młodości. W trakcie pierwszego zjazdu uczestnicy mieli również szansę zintegrowania się i poznania idei projektu „Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II”. Dla wielu była pierwsza w życiu wizyta w Wadowicach, w Kalwarii Zebrzydowskiej czy w Krakowie. W stolicy Małopolski odbyły się również warsztaty organizowane we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Celem tych zajęć było zebranie i podsumowanie dotychczas zdobytej wiedzy o życiu i nauczaniu Papieża-Polaka.

Dziedzictwo, które pozostawił nam Karol Wojtyła jest nadal żywe i uniwersalne, stąd tak ważne jest właściwe zrozumienie słów wypowiadanych do nas i do młodzieży. Przesłanie papieskie można odczytywać również w kontekście współczesnych wyzwań, przed jakimi stajemy my – dorośli, jak również młodzi ludzie – podkreśla jedna z nauczycielek, uczestnicząca w projekcie.

W poszukiwaniu inspiracji

Podczas drugiego zjazdu, który odbył się w Warszawie, uczniowie i nauczyciele w czasie dwudniowych warsztatów artystycznych (dedukowanych młodzieży) i warsztatów edukacji kulturalnej (dedukowanych opiekunom) mieli okazję rozbudzić swoją kreatywność. Zebrane inspiracje miały w kolejnym etapie posłużyć do poszukiwania sposobów aktywnej i skutecznej promocji i przybliżania nauczania oraz etosu Jana Pawła II. Uczniowie wzięli udział w warsztacie literackim, podczas którego poznali metody budowy fabuły i postaci; różne rodzaje narracji i zasady tworzenia małych form literackich. Wiedza, którą otrzymali podczas zajęć ułatwiła im przygotowanie i realizację w lokalnych społecznościach inicjatyw i przedsięwzięć związanych z osobą Jana Pawła II. Cenną wiedzę dotyczącą tworzenia atrakcyjnych materiałów fotograficznych i audiowizualnych zdobyli podczas kolejnej części zajęć, gdzie dowiedzieli się, w jaki sposób prezentować efekty swojej pracy, zarówno z wykorzystaniem kamery, jak i aparatu fotograficznego.

Istotnym elementem całości projektu były inicjatywy realizowane w społecznościach lokalnych przez poszczególne placówki edukacyjne i zespoły uczestniczące w projekcie. Na bazie zdobytych doświadczeń i w oparciu o nowe umiejętności powstały atrakcyjne materiały filmowe o Janie Pawle II, wystawy fotograficzne upamiętniające Papieża-Polaka i prezentacje artystyczne, inscenizacje oraz przedstawienia na temat dziedzictwa Karola Wojtyły, czy gry terenowe, angażujące i poszerzające wiedzę o Ojcu Świętym. Udało się z wydarzeniami i inicjatywami wyjść poza mury szkolne i dotrzeć do lokalnych społeczności.

Jan Paweł II odnaleziony

Nauczanie Jana Pawła II zostało na nowo odczytane. Dla wielu młodych Jan Paweł II pozostaje już dzisiaj postacią głęboko historyczną, natomiast uczestnicy naszego projektu udowodnili, że nauczanie i przesłanie płynące z etosu Jana Pawła II jest ważnym elementem podejmowanych przez młodzież inicjatyw – podkreśla koordynatorka projektu – Cieszy nas, że podczas realizacji całości przedsięwzięcia młodzież szukała synergii międzypokoleniowej, pomiędzy tymi którzy doświadczyli obecności Jana Pawła II na co dzień, np. biorąc udział w pielgrzymkach papieskich, jak również tymi, którzy dziś na nowo próbują spojrzeć i odczytać to co zawarł w swoim orędziu i świadectwie życia Papież-Polak.

Opublikowano 30.01.2020

ZOBACZ RÓWNIEŻ

„Obserwatorium idei: inspiracje” to projekt zainicjowany w 2023 roku, w ramach którego organizujemy spotkania z najwybitniejszymi intelektualistami i naukowcami z Polski i zagranicy.
Już 10 lipca rusza III edycja Letniego Przeglądu Filmowego Pod Wspólnym Niebem, który potrwa do 4 września.
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer magazynu „Myśl w Centrum”, nowego pisma społeczno-kulturalnego.
Premiera magazynu „Myśl w Centrum”, oraz ostatnia debata i warsztaty projektu „Porozmawiajmy o człowieku” pt. „Nagość – piękno czy wstyd?”. Zobaczcie czerwcowy program Centrum.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.