Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Poruszyć niebo i ziemię

Już po raz czwarty Akademickie Stowarzyszenie Katolickie „Soli Deo” zaprasza na cykl spotkań dla studentów „Poruszyć niebo i ziemię”. „Czy Maryja była feministką?” to tytuł pierwszego  wykładu, który odbędzie się 8 marca w starym budynku BUW. Zapraszamy!

 


 

Tegoroczna edycja obejmuje dwa bloki tematyczne: „Porozmawiajmy o wartościach” oraz „Wygrać życie”. W wybitnym gronie prelegentów goszczących na wykładach znajdą się m.in. Jerzy Stuhr, Krzysztof Zanussi, Marek Jurek, Jarosław Gowin, Bronisław Wildstein, Radosław Pazura, Tomasz Terlikowski oraz ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Dokładne informacje o spotkaniach znajdują się na stronie http://pniz.solideo.pl.

 

Cykl otwiera dyskusja „Czy Maryja była feministką?” z udziałem Hanny Wujkowskiej, Moniki Waluś, Joanny Piotrowskiej i Ewy Wanat. Panie będą szukać odpowiedzi na następujące pytania: Czy Kościół dyskryminuje kobiety? Czy katoliczka może być feministką? Jaka powinna być rola kobiet w Kościele? Zapraszamy w Dzień Kobiet, 8 marca, o godz. 20.15 do auli w starym budynku BUW.

 

Kolejne spotkanie zatytułowane Wojna światów to konfrontacja między Bronisławem Wildsteinem i Tomaszem Terlikowskim a Izabelą Jarugą-Nowacką i Wojciechem Sadurskim. Goście będą dyskutować o istnieniu prawa naturalnego i uniwersalnych wartości oraz neutralności światopoglądowej państwa. Zapraszamy 11 marca o godz. 20.15 do Auli im. A. Mickiewicza w Auditorium Maximum UW.

 

Debata Granice kompromisu będzie poświęcona prezentowaniu katolickich wartości w środowisku pracy – czy trzeba z nich zrezygnować? Czy farmaceuta-katolik może sprzedawać środki wczesnoporonne? Marek Jurek, Tomasz Terlikowski, Jarosław Gowin i Sebastian Duda będą się zastanawiać nad tym 16 marca o godz. 19.00 w Auli A SGH. 

 

Na ostatnim wykładzie Aborcja – fakty i mity prelegenci podejmą temat etycznej oceny aborcji oraz jej wpływu na zdrowie i psychikę kobiet. Dr hab. Joanna Dangel, prof. Zbigniew Stawrowski, prof. Bogdan Chazan, dr inż. Antoni Zięba i psycholog Sylwia Kuczyńska spotkają się 29 marca o godz. 18.30 w auli w starym budynku BUW w Kampusie Centralnym UW.

 

Zapraszamy na stronę internetową projektu: http://pniz.solideo.pl.

 

Opublikowano 16.03.2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.