Poniedziałek

Jakim pacjentem był Papież? Dlaczego lekarze na niego narzekali? O stosunku Jana Pawła II do własnej choroby i sile świadectwa, jaka z niej wypływała, opowiadają Hanna Gronkiewicz-Waltz, Julian Sutor (niegdyś parafianin ks. Karola Wojtyły w Niegowici) oraz ks. Paweł Ptasznik (przez 10 lat bliski współpracownik Jana Pawła II, kierownik sekcji polskiej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej).

Czas: 04:10
 

 

[flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/wielki_pon_finisz.flv’ splash=’/wp-content/uploads/2013/01/zaslepka_jp2.jpg’]


 

 

Biblioteka Centrum Myśli Jana Pawła II jako uzupełnienie tematu proponuje następujące lektury:

 

1. Cierpienie ma tysiąc twarzy: Jan Paweł II i chorzy / oprac. Zdzisław Ryn. – Kraków: Znak, 1988.

2. Cierpienie środkiem zbawienia: Jan Paweł II do chorych / wybór Anna Wojciechowska. – Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2007.

3. Do chorych i cierpiących / Jan Paweł II. – Kraków: M, 2000.

4. Ewangelia cierpienia / Jan Paweł II; przekł. Marian Dziubiński. – Wyd. 1, dodr. – Poznań: Rebis, 2005. – (Modlitwy / Jan Paweł II.)

5. Ewangelia cierpienia / Jan Paweł II; wybór Leonardo Sapienza; przekł. Marian Dziubiński. – Poznań: Rebis, 2002. – (Modlitwy / Jan Paweł II.)

6. Ewangelia cierpienia: wybór homilii, przemówień i dokumentów / Jan Paweł II; [red. t. Janusz Poniewierski]. – Kraków: Znak, 1997.

7. Jan Paweł II i cierpienie / [Fiorenzo Angelini, Jose Luis Redrado, Felice Ruffini; przekład z wł. Tadeusz Wojda, Jan Kupka; zdjęcia Arturo Mari, Foto Felici, Franco Marzi et al.]. – Gorle: Velard. 1996.

8. Jan Paweł II i tajemnica cierpienia / Mieczysław Guzewicz. – Poznań: Inicjatywa Wydawnicza "Jerozolima" Łukasz Kałużny, 2007.

9. Katecheza o cierpieniu i umieraniu w nauczaniu Jana Pawła II / Józef Tarnawa. – Dodr. 1. – Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum": Wydaw. WAM, 2002. – (Studia Pedagogiczne / Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum")

10. Krzyż znakiem naszej Wiary i Nadziei: Jan Paweł II o cierpieniu Chrystusa i człowieka: 1978 – szesnasty październik – 1983 / wybrała i oprac. grupa osób niepełnosprawnych przy współudz. OO. [Ojców] Pasjonistów; [red. Wiesław Murawiec, Mikołaj Rudyk]. – Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum, 1986.

11. List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II Salvifici Doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia / Jan Paweł II. – Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, 2001.

12. Miłość w ogniu cierpienia: rozważania na Wielki Post i Triduum Paschalne na podstawie tekstów Jana Pawła II / [oprac. i red. Anna Matusiak]. – Kraków: eSPe, 2006.

13. Moja moc z was: Ojciec Święty do chorych / Jan Paweł II – Warszawa: Instytut Prymasowski Ślubów Narodu, 1986.

14. O cierpieniu: wypowiedzi Ojca Świętego do chorych i pracowników służby zdrowia. Cz. 1, (1978-1981) / Jan Paweł II; wybór i przygot. do dr. Maria Kloss; [wyboru tekstów i przekł. dokonali Kamil Szostkiewicz, Tadeusz Żeleźnik]. – Niepokalanów: Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1988.

15. O cierpieniu: wypowiedzi Ojca Świętego do chorych i pracowników służby zdrowia (1978-1982) / Jan Paweł II; [wyboru tekstu i przekł. dokonali Kamil Szostakiewicz, Tadeusz Żeleźnik]. – Warszawa: Wydaw. Sióstr Loretanek, 1985.

16. O cierpieniu: wypowiedzi Ojca Świętego do chorych i pracowników służby zdrowia. Cz. 2, (1982-1984) / Jan Paweł II; wybór i przygot. do dr. Maria Kloss; [wyboru tekstów i przekł. dokonali Kamil Szostkiewicz, Tadeusz Żeleźnik]. – Niepokalanów: Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1988.

17. Pozwólcie mi odejść: siła w słabości Jana Pawła II / Stanisław Dziwisz [et al.; przekł. Wiesława Dzieża, Marcin Romanowski]. – Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2006.

18. Staurologiczne objawienie się Boga w nauczaniu Jana Pawła II / Grzegorz Iwiński. – Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, 2005. – (Bibliotheca "Studia Gnesnensia" 10.)

 

 

 

 

 

Dodano: