Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

PoKolędzie JP2 – przyjmij kolędników

PoKolędzie JP2 to projekt, którego główną ideą jest spotkanie z drugim człowiekiem, połączone z promowaniem tradycji, jaką jest kolędowanie i umacnianiem poczucia solidarności społecznej.
Jeśli pracujesz lub jesteś wolontariuszem w miejscu o utrudnionym dostępie do kultury (takim jak: dom opieki społecznej, areszt, zakład dla chronicznie chorych, klub seniora, dom dziecka, placówka opiekuńczo–wychowawcza), w którym warto zorganizować spotkanie kolędowe dla mieszkańców zgłoś je do projektu!

Spotkania kolędowe planujemy w Warszawie i okolicach w dniach od 3 do 31 stycznia 2023. Pragniemy dotrzeć do  miejsc osamotnionych, zapomnianych, odseparowanych od społeczeństwa. W tym bożonarodzeniowym okresie staramy się dać podopiecznym świąteczną radość, poczucie więzi i ukojenie ducha, wspólnie kolędując.

Wypełnij formularz:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Skontaktujemy się z Tobą na początku grudnia, aby umówić spotkanie kolędowe oraz przekazać informacje organizacyjne.

Ze swojej strony zapewniamy:

  • organizację spotkania kolędowego – łączymy zespół kolędników z placówką;
  • wolontariusza – ambasadora Pokoledzie JP2 – osobę, która będzie w kontakcie z zespołem kolędującym i ośrodkiem i będzie wsparciem w trakcie wydarzenia;
  • śpiewnik oraz prezentację z kolędami w wersji elektronicznej;
  • śpiewniki, plakaty i inne materiały promocyjne dostępne w miejscu wydarzenia;
  • w przypadku kolędowania on-line – organizację platformy (Zoom) oraz wsparcie techniczne.

Monitorujemy aktualne obostrzenia i elastycznie dostosujemy formułę spotkań kolędowych do nich.


Kontakt:


KOORDYNATOR AKCJI

Jakub Siekierzyński
pokoledzie@centrumjp2.pl  

OŚRODKI I CHÓRY

Tomasz Romanowski
pokoledziejp2@centrumjp2.pl
515069493

Opublikowano 02.11.2022

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online