Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

PoKolędzie 2014

To archiwalna strona wydarzenia. Zapraszamy na stronę PoKolędzia JP2 2017!

Zakończył się cykl wyjątkowych koncertów „PoKolędzie JP2”. Projekt skierowany był z jednej strony do chórów, schol parafialnych i innych grup śpiewających w Warszawie i okolicach, a z drugiej do tych, którym wspólne śpiewanie kolęd sprawia szczególną radość. Świętowaliśmy Boże Narodzenie razem z mieszkańcami domów pomocy społecznej, szpitali, domów dziecka i in. Udało nam się do tego zachęcić chóry zarówno te duże, uczelniane, jak i małe działające czasem w domach kultury i parafiach.
To nie były zwykłe koncerty – to było bycie ze sobą przy okazji kontynuowania jednej z najpiękniejszych polskich tradycji – kolędowania.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania i urzeczywistnienia tego projektu – serdecznie dziękujemy!

 

 

 

Sponsorzy projektu:
p. Marek Przepiórka
p. Zbigniew Minda
p. Paweł Zejer
p. Krzysztof Emanuel
p. Leon Juszkiewicz
Drukarnia „Kamil Borkowski”

BARDZO DZIĘKUJEMY!

 

 • Dom Stowarzyszenia Wspólnymi Siłami – Dom Samotnej Matki; Chór Con Passione; 15.01.2014:

Dom jest schronieniem dla kobiet maltretowanych, wykorzystywanych, matek bezdomnych samotnie wychowujących dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Działa od 2004 roku pomagając kobietom w podjęciu pracy i usamodzielnieniu się, wyrównaniu ich szans.

Zespół powstał wiosną 2009 roku z inicjatywy kilku osób owładniętych pasją śpiewania, do czego nawiązuje w swojej włoskiej nazwie CON PASSIONE, czyli „z pasją”. Bierze aktywny udział w życiu muzycznym uczestnicząc w konkursach i festiwalach. Wykonuje przede wszystkim muzykę sakralną i etniczną z całego świata. Sięga do utworów z rożnych okresów historii muzyki od baroku do współczesności. „Spotkania z muzyka są źródłem radości, tym większej, gdy śpiewa się wspólnie. Do tego to jedyny chór z taką energią!”, jak mówi jego dyrygentka, Bela Krynicka.

[nggallery id = 327]

 • Dom Dziecka w Międzylesiu; Schola z Anina; 18.01.2014:

Dom Dziecka prowadzony przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, jest pełen rodzinnego ciepła i radosnej atmosfery. Zajmuje się pracą wychowawczą, edukacją i opieką zdrowotną nad dziećmi.

Schola anińska działa przy kościele Matki Bożej Królowej Polski w Wawrze. Z zapałem i ogromną pasją do muzyki śpiewają w niej uczniowie lokalnej Szkoły Podstawowej nr 218, licealiści i studenci zamieszkali zarówno na terenie parafii, jak i poza nim Pomimo młodego wieku większości śpiewających schola wykonuje utwory znanych klasycznych kompozytorów, m.in. J.S. Bacha i G. Palestriny. Scholę prowadzi organista Waldemar Pawlik, który swoją charyzmą i entuzjazmem zachęca dzieci i młodzież do takiej formy modlitwy i uwielbienia Boga.

[nggallery id = 321]

 • Dom Pomocy Społecznej w Sadowej; Kapucyński Chór Misyjny Confido in Te; 12.01.2014:

Mieszkańcami domu jest setka dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Ośrodek, położony na obrzeżach Parku Kampinoskiego, funkcjonuje od 1993 roku. Pełni funkcję domu i ośrodka terapii.

Chór działa w ramach Wolontariatu Misyjnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie. Od 2011 r. zbiera się w kapucyńskim klasztorze aby przygotowywać oprawę niedzielnej Eucharystii i tworzy jedyną w swoim rodzaju wspólnotę. „Confido in Te” można usłyszeć w każdą niedzielę o godz. 18.30 w kościele przy ul. Miodowej 13. Dyrygentem jest Anna Szaja, a chór składa się w większości ze studentów. Udział w PoKolędziu JP2 był pierwszym koncertowym występem zespołu poza kościołem Kapucynów.

[nggallery id = 320]

 • Hospicjum Stacjonarne przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, Chór Bazyliki św. Krzyża, 12.01.2014

Hospicjum jest Ośrodkiem Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Mieszkają tu pacjenci w ostatnim stadium choroby nowotworowej, którzy wymagają całodobowej pełnej opieki. Misją ośrodka jest umożliwienie rodzinie nieograniczonego przebywania przy chorym i stworzenie domowej atmosfery.

Chór Bazyliki Świętego Krzyża „Sursum Corda” powstał prawie 147 lat temu i jest najstarszym warszawskim chórem kościelnym. Towarzyszy najważniejszym wydarzeniom historycznym i religijnym parafii. Od 2004 r. dyryguje nim Emilia Melon.

[nggallery id = 329]

 • Wspólnota „Chleb Życia” – Noclegownia dla Kobiet „Emaus”; Chór Centrum Nauki Kopernik; 14.01.2014:

Emaus to noclegownia dla kobiet i wyjątkowo matek z dziećmi. To jeden z domów Wspólnoty Chleb Życia, która otacza opieką i pomaga „stanąć na nogi” bezdomnym, bezrobotnym, ubogim. Wspólnota została założona we Francji w 1976 roku., w Polsce działa od 1990 roku.

Młody zespół, spontanicznie powstały w 2011 roku, tworzą pracownicy i wolontariusze Centrum Nauki Kopernik, pasjonaci wspólnego śpiewania i muzykowania pod dyrekcją Małgorzaty Krynickiej.

[nggallery id = 322]

 • Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża w Warszawie, Schola Dominikańska z kościoła Świętego Dominika, 14.01.2014

To najstarsze hospicjum na Mazowszu zostało założone w 1987 roku by nieść kompleksową pomoc ludziom chorym oraz ludziom, którzy pozostają w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej i społecznej. Koncepcja pracy hospicjum została przygotowana z pomocą bł. Matki Teresy z Kalkuty, w oparciu o nauczanie św. Franciszka, św. Brata Alberta oraz zasady i idee ruchu hospicyjnego z inspiracji Cicely Saunders.

Schola Dominikańska z kościoła Świętego Dominika w Warszawie śpiewa, kiedy tylko jest taka możliwość. Przede wszystkim dba o muzyczną oprawę Mszy Świętej niedzielnej o godz. 14:00 w kościele św. Dominika. Otwarta na obecność każdego, kto umie śpiewać i chce modlić się śpiewając.

[nggallery id = 330]

 • Dom Pomocy Społecznej w Niegowie; Chór Centrum Myśli Jana Pawła II; 15.01.2014;

Dom został założony w 1931 roku przez Siostry Benedyktynki Samarytanki Krzyża Chrystusowego, które prowadzą go do dziś. Mieszkają tu w rodzinnej atmosferze dzieci i dorośli z upośledzeniem umysłowym. 

[nggallery id = 324]

 • Wspólnota „Chleb Życia” – Schronisko dla Chorych „Betlejem”; Schola od oo. Dominikanów na ul. Freta; 18.01.2014:

Emaus to noclegownia dla kobiet i wyjątkowo matek z dziećmi. To jeden z domów Wspólnoty Chleb Życia, która otacza opieką i pomaga „stanąć na nogi” bezdomnym, bezrobotnym, ubogim. Wspólnota została założona we Francji w 1976 roku., w Polsce działa od 1990 roku.

Schola „osiemnastka” działa w Kościele św. Jacka Ojców Dominikanów od 2003 roku, pierwszym opiekunem i założycielem grupy był o. Tomasz Zamorski OP. Głównym celem scholi jest przygotowanie oprawy liturgicznej niedzielnej Mszy Świętej o godzinie 18.00 oraz uroczystych nabożeństw. Członkiem scholi może być każdy, wystarczy zapał do śpiewu! Łączy różne środowiska, przede wszystkim postakademickie. Współdziała z muzykami i kompozytorami z całej Polski. Czerpie repertuar w szczególności ze śpiewnika „Niepojęta Trójco” opracowanego przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny, z którym współpracuje. „Naszym pragnieniem jest współtworzyć ze wszystkimi wiernymi wspólnotę celebrującą Eucharystię właśnie przez śpiew. Chcielibyśmy, aby pomagał on głębiej i piękniej przeżywać to Spotkanie. Połączenie modlitwy, służby oraz wysokiego poziomu muzycznego przyświeca nam od samego początku. To niełatwe zadanie daje wiele radości z uwielbienia Pana Boga najpiękniej, jak potrafimy”- mówi dyrygentka scholi, Karolina Magnuska.

[nggallery id = 323]

 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Dom Świętego Franciszka” przy ul. Puławskiej w Warszawie, Schola z Józefowa, 19.01.2014

Powstał w 1995 roku z inicjatywy Ks. Kardynała Józefa Glempa, prywatnych fundatorów i Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Dom Św. Franciszka zamieszkują kobiety chore i niepełnosprawne. Ośrodek wspiera rodzinną opiekę nad chorymi.

Schola z Józefowa – zespół wokalno-instrumentalny, który powstał przed wielu laty, jako młodzieżowa diakonia muzyczna Ruchu Światło-Życie. Obecnie należą do zespołu osoby w różnym wieku i różnej muzycznej i religijnej formacji, które łączy pragnienie śpiewania na chwałę Bożą. Zespołowi przewodzi Marcin Ciesielski. Zachęcają do wspólnego śpiewania podczas Mszy Świętej niedzielnej o godz. 10:00, w kościele parafialnym Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie.

[nggallery id = 328]

 • Dom Dziecka nr 16 w Warszawie – Dom Małego Dziecka, Zespół „Bel Consort”; 18.01.2014:

Przebywają tu głównie dzieci do 3 roku życia. Ośrodek zajmuje się pielęgnacją i wychowaniem, rehabilitacją, opieką logopedyczną i psychologiczną najmłodszych.

Zespół „Bel Consort” – zespół śpiewaków operowych, absolwentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na wydziale wokalnym. Powstał dzięki przyjaźni i wspólnej pasji w 2008 r. W swoim dorobku ma liczne koncerty w Polsce i Europie (Norwegia, Hiszpania). W skład wchodzą: Joanna Dubiela, Wanda Franek, Grzegorz Hardej, Paweł Lipowski, Sebastian Boguszewski i Mateusz Cieślak. „Każdy z nas rozwija równolegle karierę solową, lecz tworzenie muzyki w zespole daje nam niepowtarzalna satysfakcję. Od lat pracujemy nad brzmieniem, które wzniesie się ponad granice muzyki klasycznej i rozrywkowej. Chcemy dzielić się z muzyką, która jest dla nas najważniejsza w życiu” – podsumowuje charakter pracy zespołu, jego dyrygentka, Bela Krynicka.

[nggallery id = 332]

 • Centrum Alzheimera w Warszawie, Schola z kościoła Świętego Andrzeja Apostoła w Warszawie; 18.01.2014:

To dom dla 120 chorych przewlekle, zapewniający kompleksową opiekę całodobową lub dzienną. Ośrodek prowadzi treningi umiejętności poznawczych pacjentów, wykorzystuje różne metody animacji i terapii niosąc pomoc chorym i ich rodzinom.

Schola z kościoła Świętego Andrzeja Apostoła w Warszawie – śpiewają już 7 lat. Dzielą się radością ze wspólnego muzykowania i talentami, które zbliżają do Boga. Zapewniają oprawę muzyczną niedzielnej Eucharystii, ślubów i najważniejszych świąt w parafii. „Poczucie wspólnoty, jakie daje wspólny śpiew ad maiorem Dei gloriam… to chyba to, co sprawia, że ciągle jesteśmy razem” – mówi dyrygent Tomasz Owczarek.

[nggallery id = 331]

Opublikowano 30.12.2014

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Czy jesteśmy gotowi wysłuchać, zamiast udzielać rad? Towarzyszyć naszym bliskim, zamiast uciekać przed ich problemami? Czy potrafimy współodczuwać, zamiast się poświęcać?
Poszukujemy nowych chórzystów! Dołącz do nas, aby wspólnie przeżyć wielką, muzyczną przygodę
Cierpienie przychodzi często z zaskoczenia i mierzenie się z nim we własnym życiu jest doświadczeniem granicznym. Zapraszamy do lektury nowego artykułu na portalu JP2online
Czym właściwie jest samotność? Jak się ją rozpoznaje? Czy z samotnością należy walczyć? Odpowiedzi między innymi na te pytania będą szukać eksperci i uczestnicy debaty oraz warsztatów

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.