Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

PoKolędzie 2014

To archiwalna strona wydarzenia. Zapraszamy na stronę PoKolędzia JP2 2017!

Zakończył się cykl wyjątkowych koncertów „PoKolędzie JP2”. Projekt skierowany był z jednej strony do chórów, schol parafialnych i innych grup śpiewających w Warszawie i okolicach, a z drugiej do tych, którym wspólne śpiewanie kolęd sprawia szczególną radość. Świętowaliśmy Boże Narodzenie razem z mieszkańcami domów pomocy społecznej, szpitali, domów dziecka i in. Udało nam się do tego zachęcić chóry zarówno te duże, uczelniane, jak i małe działające czasem w domach kultury i parafiach.
To nie były zwykłe koncerty – to było bycie ze sobą przy okazji kontynuowania jednej z najpiękniejszych polskich tradycji – kolędowania.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania i urzeczywistnienia tego projektu – serdecznie dziękujemy!

 

 

 

Sponsorzy projektu:
p. Marek Przepiórka
p. Zbigniew Minda
p. Paweł Zejer
p. Krzysztof Emanuel
p. Leon Juszkiewicz
Drukarnia „Kamil Borkowski”

BARDZO DZIĘKUJEMY!

 

 • Dom Stowarzyszenia Wspólnymi Siłami – Dom Samotnej Matki; Chór Con Passione; 15.01.2014:

Dom jest schronieniem dla kobiet maltretowanych, wykorzystywanych, matek bezdomnych samotnie wychowujących dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Działa od 2004 roku pomagając kobietom w podjęciu pracy i usamodzielnieniu się, wyrównaniu ich szans.

Zespół powstał wiosną 2009 roku z inicjatywy kilku osób owładniętych pasją śpiewania, do czego nawiązuje w swojej włoskiej nazwie CON PASSIONE, czyli „z pasją”. Bierze aktywny udział w życiu muzycznym uczestnicząc w konkursach i festiwalach. Wykonuje przede wszystkim muzykę sakralną i etniczną z całego świata. Sięga do utworów z rożnych okresów historii muzyki od baroku do współczesności. „Spotkania z muzyka są źródłem radości, tym większej, gdy śpiewa się wspólnie. Do tego to jedyny chór z taką energią!”, jak mówi jego dyrygentka, Bela Krynicka.

[nggallery id = 327]

 • Dom Dziecka w Międzylesiu; Schola z Anina; 18.01.2014:

Dom Dziecka prowadzony przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, jest pełen rodzinnego ciepła i radosnej atmosfery. Zajmuje się pracą wychowawczą, edukacją i opieką zdrowotną nad dziećmi.

Schola anińska działa przy kościele Matki Bożej Królowej Polski w Wawrze. Z zapałem i ogromną pasją do muzyki śpiewają w niej uczniowie lokalnej Szkoły Podstawowej nr 218, licealiści i studenci zamieszkali zarówno na terenie parafii, jak i poza nim Pomimo młodego wieku większości śpiewających schola wykonuje utwory znanych klasycznych kompozytorów, m.in. J.S. Bacha i G. Palestriny. Scholę prowadzi organista Waldemar Pawlik, który swoją charyzmą i entuzjazmem zachęca dzieci i młodzież do takiej formy modlitwy i uwielbienia Boga.

[nggallery id = 321]

 • Dom Pomocy Społecznej w Sadowej; Kapucyński Chór Misyjny Confido in Te; 12.01.2014:

Mieszkańcami domu jest setka dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Ośrodek, położony na obrzeżach Parku Kampinoskiego, funkcjonuje od 1993 roku. Pełni funkcję domu i ośrodka terapii.

Chór działa w ramach Wolontariatu Misyjnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie. Od 2011 r. zbiera się w kapucyńskim klasztorze aby przygotowywać oprawę niedzielnej Eucharystii i tworzy jedyną w swoim rodzaju wspólnotę. „Confido in Te” można usłyszeć w każdą niedzielę o godz. 18.30 w kościele przy ul. Miodowej 13. Dyrygentem jest Anna Szaja, a chór składa się w większości ze studentów. Udział w PoKolędziu JP2 był pierwszym koncertowym występem zespołu poza kościołem Kapucynów.

[nggallery id = 320]

 • Hospicjum Stacjonarne przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, Chór Bazyliki św. Krzyża, 12.01.2014

Hospicjum jest Ośrodkiem Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Mieszkają tu pacjenci w ostatnim stadium choroby nowotworowej, którzy wymagają całodobowej pełnej opieki. Misją ośrodka jest umożliwienie rodzinie nieograniczonego przebywania przy chorym i stworzenie domowej atmosfery.

Chór Bazyliki Świętego Krzyża „Sursum Corda” powstał prawie 147 lat temu i jest najstarszym warszawskim chórem kościelnym. Towarzyszy najważniejszym wydarzeniom historycznym i religijnym parafii. Od 2004 r. dyryguje nim Emilia Melon.

[nggallery id = 329]

 • Wspólnota „Chleb Życia” – Noclegownia dla Kobiet „Emaus”; Chór Centrum Nauki Kopernik; 14.01.2014:

Emaus to noclegownia dla kobiet i wyjątkowo matek z dziećmi. To jeden z domów Wspólnoty Chleb Życia, która otacza opieką i pomaga „stanąć na nogi” bezdomnym, bezrobotnym, ubogim. Wspólnota została założona we Francji w 1976 roku., w Polsce działa od 1990 roku.

Młody zespół, spontanicznie powstały w 2011 roku, tworzą pracownicy i wolontariusze Centrum Nauki Kopernik, pasjonaci wspólnego śpiewania i muzykowania pod dyrekcją Małgorzaty Krynickiej.

[nggallery id = 322]

 • Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża w Warszawie, Schola Dominikańska z kościoła Świętego Dominika, 14.01.2014

To najstarsze hospicjum na Mazowszu zostało założone w 1987 roku by nieść kompleksową pomoc ludziom chorym oraz ludziom, którzy pozostają w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej i społecznej. Koncepcja pracy hospicjum została przygotowana z pomocą bł. Matki Teresy z Kalkuty, w oparciu o nauczanie św. Franciszka, św. Brata Alberta oraz zasady i idee ruchu hospicyjnego z inspiracji Cicely Saunders.

Schola Dominikańska z kościoła Świętego Dominika w Warszawie śpiewa, kiedy tylko jest taka możliwość. Przede wszystkim dba o muzyczną oprawę Mszy Świętej niedzielnej o godz. 14:00 w kościele św. Dominika. Otwarta na obecność każdego, kto umie śpiewać i chce modlić się śpiewając.

[nggallery id = 330]

 • Dom Pomocy Społecznej w Niegowie; Chór Centrum Myśli Jana Pawła II; 15.01.2014;

Dom został założony w 1931 roku przez Siostry Benedyktynki Samarytanki Krzyża Chrystusowego, które prowadzą go do dziś. Mieszkają tu w rodzinnej atmosferze dzieci i dorośli z upośledzeniem umysłowym. 

[nggallery id = 324]

 • Wspólnota „Chleb Życia” – Schronisko dla Chorych „Betlejem”; Schola od oo. Dominikanów na ul. Freta; 18.01.2014:

Emaus to noclegownia dla kobiet i wyjątkowo matek z dziećmi. To jeden z domów Wspólnoty Chleb Życia, która otacza opieką i pomaga „stanąć na nogi” bezdomnym, bezrobotnym, ubogim. Wspólnota została założona we Francji w 1976 roku., w Polsce działa od 1990 roku.

Schola „osiemnastka” działa w Kościele św. Jacka Ojców Dominikanów od 2003 roku, pierwszym opiekunem i założycielem grupy był o. Tomasz Zamorski OP. Głównym celem scholi jest przygotowanie oprawy liturgicznej niedzielnej Mszy Świętej o godzinie 18.00 oraz uroczystych nabożeństw. Członkiem scholi może być każdy, wystarczy zapał do śpiewu! Łączy różne środowiska, przede wszystkim postakademickie. Współdziała z muzykami i kompozytorami z całej Polski. Czerpie repertuar w szczególności ze śpiewnika „Niepojęta Trójco” opracowanego przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny, z którym współpracuje. „Naszym pragnieniem jest współtworzyć ze wszystkimi wiernymi wspólnotę celebrującą Eucharystię właśnie przez śpiew. Chcielibyśmy, aby pomagał on głębiej i piękniej przeżywać to Spotkanie. Połączenie modlitwy, służby oraz wysokiego poziomu muzycznego przyświeca nam od samego początku. To niełatwe zadanie daje wiele radości z uwielbienia Pana Boga najpiękniej, jak potrafimy”- mówi dyrygentka scholi, Karolina Magnuska.

[nggallery id = 323]

 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Dom Świętego Franciszka” przy ul. Puławskiej w Warszawie, Schola z Józefowa, 19.01.2014

Powstał w 1995 roku z inicjatywy Ks. Kardynała Józefa Glempa, prywatnych fundatorów i Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Dom Św. Franciszka zamieszkują kobiety chore i niepełnosprawne. Ośrodek wspiera rodzinną opiekę nad chorymi.

Schola z Józefowa – zespół wokalno-instrumentalny, który powstał przed wielu laty, jako młodzieżowa diakonia muzyczna Ruchu Światło-Życie. Obecnie należą do zespołu osoby w różnym wieku i różnej muzycznej i religijnej formacji, które łączy pragnienie śpiewania na chwałę Bożą. Zespołowi przewodzi Marcin Ciesielski. Zachęcają do wspólnego śpiewania podczas Mszy Świętej niedzielnej o godz. 10:00, w kościele parafialnym Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie.

[nggallery id = 328]

 • Dom Dziecka nr 16 w Warszawie – Dom Małego Dziecka, Zespół „Bel Consort”; 18.01.2014:

Przebywają tu głównie dzieci do 3 roku życia. Ośrodek zajmuje się pielęgnacją i wychowaniem, rehabilitacją, opieką logopedyczną i psychologiczną najmłodszych.

Zespół „Bel Consort” – zespół śpiewaków operowych, absolwentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na wydziale wokalnym. Powstał dzięki przyjaźni i wspólnej pasji w 2008 r. W swoim dorobku ma liczne koncerty w Polsce i Europie (Norwegia, Hiszpania). W skład wchodzą: Joanna Dubiela, Wanda Franek, Grzegorz Hardej, Paweł Lipowski, Sebastian Boguszewski i Mateusz Cieślak. „Każdy z nas rozwija równolegle karierę solową, lecz tworzenie muzyki w zespole daje nam niepowtarzalna satysfakcję. Od lat pracujemy nad brzmieniem, które wzniesie się ponad granice muzyki klasycznej i rozrywkowej. Chcemy dzielić się z muzyką, która jest dla nas najważniejsza w życiu” – podsumowuje charakter pracy zespołu, jego dyrygentka, Bela Krynicka.

[nggallery id = 332]

 • Centrum Alzheimera w Warszawie, Schola z kościoła Świętego Andrzeja Apostoła w Warszawie; 18.01.2014:

To dom dla 120 chorych przewlekle, zapewniający kompleksową opiekę całodobową lub dzienną. Ośrodek prowadzi treningi umiejętności poznawczych pacjentów, wykorzystuje różne metody animacji i terapii niosąc pomoc chorym i ich rodzinom.

Schola z kościoła Świętego Andrzeja Apostoła w Warszawie – śpiewają już 7 lat. Dzielą się radością ze wspólnego muzykowania i talentami, które zbliżają do Boga. Zapewniają oprawę muzyczną niedzielnej Eucharystii, ślubów i najważniejszych świąt w parafii. „Poczucie wspólnoty, jakie daje wspólny śpiew ad maiorem Dei gloriam… to chyba to, co sprawia, że ciągle jesteśmy razem” – mówi dyrygent Tomasz Owczarek.

[nggallery id = 331]

Opublikowano 30.12.2014

ZOBACZ RÓWNIEŻ

„Obserwatorium idei: inspiracje” to projekt zainicjowany w 2023 roku, w ramach którego organizujemy spotkania z najwybitniejszymi intelektualistami i naukowcami z Polski i zagranicy.
Już 10 lipca rusza III edycja Letniego Przeglądu Filmowego Pod Wspólnym Niebem, który potrwa do 4 września.
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer magazynu „Myśl w Centrum”, nowego pisma społeczno-kulturalnego.
Premiera magazynu „Myśl w Centrum”, oraz ostatnia debata i warsztaty projektu „Porozmawiajmy o człowieku” pt. „Nagość – piękno czy wstyd?”. Zobaczcie czerwcowy program Centrum.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.