Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Pojednajmy ludzi z życiemSposób przyjścia Boga na świat tzn. przez Wcielenie i Narodzenie z niewiasty – wywyższa kobietę; w czasach, w których nastąpiło to wydarzenie, kobiety nie cieszyły się szczególnym prestiżem.


 

Jezus wykazywał się dużą odwagą, żeby nie powiedzieć ekstrawagancją, rozmawiając z kobietami jak równy z równym; Nauczyciel z Nazaretu kobiety nauczał, przyjaźnił się z nimi i bronił przed niesprawiedliwością i religijnym, patriarchalnym prawem (vide obrona cudzołożnicy przed ukamienowaniem) oraz powierzał im swoje tajemnice. Stosunek Chrystusa do kobiet wyrażony na kartach Ewangelii można wyrazić jako otwarty, pełen miłości i współczucia. I tak też od początków chrześcijaństwa, jeśli tylko ktoś nie popełnia błędu ahistorycyzmu, istnieje w kształtującym się Kościele tendencja do większego, w stosunku do otaczającego świata, dowartościowywania kobiety. Niełatwe naśladowanie Nazarejczyka pozwala, na przestrzeni mijających wieków, otwierać dotychczas zamknięte przed kobietą drzwi i dostrzegać w jej pozornej słabości, siłę i mądrość.

Orygenes (III w.) uczył kobiety. Legenda mówi nawet, że aby umożliwić im uczęszczanie na wykłady i odsunąć ewentualne podejrzenia o uwodzenie uczennic, ów wczesnochrześcijański pisarz dokonał autokastracji. Św. Hieronim (IV w.), poza przekładem Pisma Świętego z hebrajskiego na łacinę (Wulgata), zasłynął z promocji kobiet, którym przyznawał prawo do pełnego rozwoju osobowości, wykształcenia oraz formacji religijnej i zawodowej. W średniowieczu kobiety często były lepiej wykształcone niż mężczyźni, którzy czas i energię musieli raczej zużywać na podnoszenie sprawności fizycznej, niż intelektualnej. Wcale nie ślepą wiarę przekazywały wówczas kobiety, często kształcone w żeńskich zgromadzeniach zakonnych. Dzisiaj w elitarnym gronie 33 doktorów Kościoła są 3 kobiety: św. Katarzyna ze Sieny, św. Teresa z Avila oraz św. Tereska z Lisieux. Papież Jan Paweł II ogłosił też 3 patronki Europy: św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża czyli Edytę Stein. Prorok naszych czasów – Ojciec Święty Jan Paweł II – nie tylko był zwolennikiem promocji kobiet w świecie, ale też wskazywał na centralne miejsce kobiety w Bożej perspektywie stworzenia do miłości.

 

Można wprawdzie zarzucić Kościołowi, że nie dość szybko i nie dość dobitnie odpowiada na dzisiejsze znaki czasu, którymi są i wojujący feminizm, i zagubienie tożsamości płciowej, religijnej, narodowościowej i kulturowej, ale nie sposób zaprzeczyć, że wśród przywódców religijnych postawa Ojca Świętego, tak jak niegdyś Jezusa, jest wyjątkowa i trudna do przecenienia.

 

W kontekście radykalnej obrony godności kobiety przez Chrystusa nie sposób zrozumieć tych kobiet, które domagają się usunięcia Krzyża z przestrzeni publicznej. (…) Rzeczywistość, także ta religijna, nie znosi próżni, co potwierdza wiedza z zakresu socjologii religii. I tak obserwacje z zakresu statystyki i demografii nie są dla Europy korzystne. Raport o zmianie demograficznej świata mówi, że w Europie na skutek niskiego wskaźnika urodzeń – średnia na 31 krajów wynosi 1,38, przy zastępowalności pokoleń powyżej 2,1 – następuje wymieranie rdzennej ludności wraz z jej kulturą. Populacja Europy bowiem nie zmniejsza się tylko na skutek licznej imigracji z krajów arabskich. (…)

 

Wydaje się, że z gruntu fałszywa ideologia państwa świeckiego może szybko ulec obnażeniu w konfrontacji z trudną do zbagatelizowania konkurencją świata religijnie zdeterminowanego. Czy na pewno panie chcą rozwiązywać swoje problemy, w tym kwestie kobiet, na sposób arabski?

 

Marzena Szczepkowska

(fragmenty artykułu „ Krzyż, a kwestia kobiet” pochodzą z bloga Kobieta 21, www.kobieta21.salon24.pl )

 

 

"Przypominając słowa końcowego orędzia Soboru Watykańskiego II i ja zwracam się do kobiet z naglącym wezwaniem: „Pojednajcie ludzi z życiem”. Jesteście powołane, aby dawać świadectwo prawdziwej miłości — tego daru z siebie i tego przyjęcia drugiego człowieka, które dokonują się w sposób szczególny we wspólnocie małżeńskiej, ale które muszą stanowić istotę każdej innej więzi między osobami. Doświadczenie macierzyństwa wyostrza w was wrażliwość na bliźniego, ale zarazem obarcza was wyjątkowym zadaniem: „macierzyństwo zawiera w sobie szczególne obcowanie z tajemnicą życia, które dojrzewa w łonie kobiety. (…) Ten jedyny sposób obcowania z nowym kształtującym się człowiekiem stwarza z kolei takie odniesienie do człowieka — nie tylko do własnego dziecka, ale do człowieka w ogóle — które głęboko charakteryzuje całą osobowość kobiety”. Jan Paweł II, Evangelum vitae, nr 99.

 

www.nauczaniejp2.pl


 

 

 

 

 

Opublikowano 19.12.2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Chór został szczególnie doceniony przez jurorów za wykonanie klasycznego repertuaru cerkiewnego.
Od czego zacząć wyruszenie w las? Jak robić to świadomie, angażując wszystkie zmysły? Na czym polega terapia leśna oraz kąpiel leśna? I co na temat zdrowotnych korzyści obcowania z lasem mówią nam badania?
Noc Muzeów w Centrum Myśli Jana Pawła przyciągnęło miłośników spokojnego i aktywnego wypoczynku. Dziękujemy, że byliście z nami!
„Europa – jedność czy rozpad?” – już 4 czerwca premiera magazynu „Myśl w Centrum”, a w nim m.in. rozmowa z prof. Chantal Delsol. Zapisz się, aby uzyskać dostęp w dniu premiery.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.