Podziel się talentem

Napis: Podziel się talentem, stypendia, które tworzą przyszłość Warszawy. Logotyp Centrum Myśli Jana pawła Drugiego

„Podziel się talentem” to projekt wolontariacki polegający na udzielaniu darmowych korepetycji uczniom, którzy potrzebują pomocy w nauce lub przygotowują się do egzaminów. Rokrocznie w skład zespołu „Podziel się talentem” wchodzą korepetytorzy-wolontariusze biorący dział w poprzednich edycjach oraz zupełnie nowi uczestnicy, którzy dołączają do nas zazwyczaj po ogłoszeniu wyników rekrutacji stypendialnej dla studentów.

Aby znaleźć wolontariuszy – korepetytorów z potrzebnymi kompetencjami, rozpoczynamy zgłoszenia uczniów do projektu już w październiku! Będziemy się starać, aby zajęcia rozpoczęły się jeszcze w 2021 roku.

Jeśli chcesz się przygotować do olimpiady lub egzaminu, masz problem z jakimś przedmiotem zgłoś się do Podziel się Talentem. Aby dołączyć do projektu Podziel się Talentem wypełnij ankietę zgłoszeniową do 7.11.2021!

Jak to działa?

Nasi wolontariusze sami wybierają przedmiot oraz wymiar czasu, który chcą poświęcić na zajęcia. Korepetytorzy prowadzą głównie zajęcia indywidualne (wyrównywanie braków edukacyjnych, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i matury, praca z uczniem wybitnie zdolnym).

W ramach inicjatywy „Podziel się talentem” mogą odbywać się także zajęcia grupowe z przedmiotów szkolnych, języków obcych oraz różnorodnych kompetencji specjalistycznych (takich jak np. komunikacja, przedsiębiorczość, programowanie, podstawowa edycja graficzna zdjęć).

W związku z pandemią COVID-19 korepetycje na ten moment odbywają się w formie zdalnej na wybranej wspólnie przez uczniów i korepetytorów platformie.

Jeśli masz pytania, napisz: inkubator.talent@centrumjp2.pl

Zobacz regulamin

Dodano: