Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Podziel się talentem

Zdjęcie przedstawiające młodych ludzi pracujących przy laptopach.

„Podziel się talentem”  to projekt skierowany do stypendystów, mający na celu podniesienie wiedzy uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań przez świadczenie nieodpłatnych korepetycji.  To przestrzeń do wymiany doświadczeń, poznawania się i budowania relacji w gronie stypendystów oraz absolwentów stypendiów m. st. Warszawy im. Jana Pawła II.  Do projektu można się dołączyć jako wolontariusz – korepetytor lub jako uczeń.

Wolontariusze sami wybierają przedmiot oraz wymiar czasu, który chcą poświęcić na zajęcia. Korepetytorzy prowadzą głównie zajęcia indywidualne (wyrównywanie braków edukacyjnych, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i matury, praca z uczniem wybitnie zdolnym).  Mogą odbywać się także zajęcia grupowe z przedmiotów szkolnych, języków obcych oraz różnorodnych kompetencji specjalistycznych (takich jak np. komunikacja, przedsiębiorczość, programowanie, podstawowa edycja graficzna zdjęć).

Korepetycje odbywają się w formie zdalnej na wybranej wspólnie przez uczniów i korepetytorów platformie, w szczególnych przypadkach realizowane są stacjonarnie.

W roku 2022/2023 liderem projektu jest Kamila Trafna (wolontariuszka i korepetytorka oraz stypendystka w roku 2021/2022).

Jak to działa?

Projekt rozpoczyna się od ogłoszenia naboru dla uczniów oraz wolontariuszy. Pierwszy nabór uczniów oraz wolontariuszy zakończył się w październiku, a korepetycje pierwszych uczniów już ruszyły.

Ze względu na duże zainteresowanie projektem na przełomie grudnia i stycznia prowadzimy drugi nabór, w ramach którego postaramy się znaleźć korepetytorów dla wszystkich, którzy ich jeszcze nie otrzymali korepetycji.

Spotkanie rozpoczynające projekt  dla uczniów oraz korepetytorów odbyło się 7 listopada w Centrum Myśli Jana Pawła. Wolontariuszom, którzy zgłoszą się w drugim naborze informacje zostaną przekazane przez koordynatorkę.

Uczeń

Jeśli potrzebujesz pomocy z przygotowaniem do egzaminu lub nadrobieniem zaległości w nauce, zapraszamy do udziału w programie jako uczeń i wypełnienia formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/r/SQxX1UH1iJ

Ważne: W przypadku niepełnoletnich stypendystów, do udziału w projekcie wymagane jest wysłanie wypełnionej zgody opiekuna na adres e-mail lidera projektu.

Wolontariusz – Korepetytor

Jeśli czujesz się pewnie w jakiejś dziedzinie i chcesz pomóc innym oraz  zostać wolontariuszem zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/r/ALnqu9pErX. Aby zostać wolontariuszem trzeba mieć ukończone 16 lat.

Wolontariusz pełni rolę korepetytora i pomaga w nauce bieżącego materiału lub przygotowuje ucznia do egzaminu.  Korepetytor przystępując do Projektu, podejmuje się udzielania korepetycji co najmniej jednemu uczniowi przez okres
co najmniej jednego semestru w wymiarze co najmniej jednej godziny tygodniowo.

Korepetytor ustala plan zajęć oraz tematykę omawianą podczas nich samodzielnie lub w porozumieniu z Uczniem, lub opiekunem prawnym Ucznia. Po ustaleniu zakresu korepetycji Korepetytor ma obowiązek przygotować harmonogram pracy z Uczniem i przedstawić go Uczniowi lub opiekunowi prawnemu Ucznia, a także Organizatorowi.

Jeśli masz pytania, napisz: inkubator.talent@centrumjp2.pl

Opublikowano 05.10.2022

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Nasz Chór wrócił z pierwszą nagrodę w swojej z Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.
Od czego zacząć wyruszenie w las? Jak robić to świadomie, angażując wszystkie zmysły? Na czym polega terapia leśna oraz kąpiel leśna? I co na temat zdrowotnych korzyści obcowania z lasem mówią nam badania?
Noc Muzeów w Centrum Myśli Jana Pawła przyciągnęło miłośników spokojnego i aktywnego wypoczynku. Dziękujemy, że byliście z nami!
„Europa – jedność czy rozpad?” – już 4 czerwca premiera magazynu „Myśl w Centrum”, a w nim m.in. rozmowa z prof. Chantal Delsol. Zapisz się, aby uzyskać dostęp w dniu premiery.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.