Podziękowania

Po zakończeniu Papieskich Szkół letnich 2006 roku
wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnej realizacji projektu,
serdecznie dziękujemy
za okazaną organizatorom i uczestnikom
pomoc i serdeczność,
za trud włożony w zapewnienie nam
sprzyjających warunków
do refleksji na papieskich ścieżkach Beskidu Niskiego
i do odpoczynku,
za zaangażowanie i zwyczajną ludzką dobroć.


Szczególne podziękowania składamy:

Danucie i Stanisławowi Rybickim
Marii Rybickiej
Teresie i Piotrowi Maleckim
o. Jarosławowi Kupczakowi OP
Paulinie i Michałowi Michalskim

Barbarze Grzonce
Zuzannie Trzecińskiej
Łukaszowi Ofiarze
Aleksandrowi Neymanowi
Patrykowi Tarce

oraz


Marcinowi Radzikowi

Waldemarowi Szymuli
Zofii Szarawarze
Marii Mojsiejuk

Mamy nadzieję, że podjęte w tym roku po raz pierwszy dzieło
uda nam się z powodzeniem kontynuować w kolejnych latach!


Piotr Dardziński                            Jacek Kaniewski
 
  Dyrektor CMJPII                         Kierownik projektu

 

Dodano: