Podziękowań czas…

Czas leci nieubłaganie. Jeszcze nie tak dawno zapraszaliśmy wolontariuszy na inaugurację działań „Inkubatora Miłosierdzia”, a tymczasem za nami już ostatnie spotkanie w tym roku akademickim.

Spotkaliśmy się 29 maja, aby podziękować sobie za rok niesienia dobra w świat. Były prezenty, uściski, uśmiechy. Koordynatorzy podsumowali działania każdej z grup, po czym zapraszali każdego z wolontariuszy, by osobiście mu podziękować za czas poświęcony „Inkubatorowi Miłosierdzia”. Po oficjalnej części przy kawie i ciachu do późnego wieczora trwały radosne rozmowy. Choć przed nami wakacje, już wyczekujemy października, by znów spotkać się w kręgu przyjaciół z „Inkubatora Miłosierdzia”.

IMG_6924IMG_6906IMG_6953

Stypendia

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do warszawskich uczniów i studentów, którzy mimo trudnych warunków materialnych osiągają dobre wyniki w nauce i są aktywni naukowo, artystycznie, sportowo lub są zaangażowani w działania społeczne.


O stypendiach

Centrum Myśli Jana Pawła II jest operatorem Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Jak zostać stypendystą – krok po kroku

Poznaj kryteria i dowiedz się, jakie dokumenty należy przygotować.

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie? Zanim do nas napiszesz, zapoznaj się z tymi informacjami.


Dla stypendysty

Zobacz w jakich programach mogą uczestniczyć stypendyści.

 

IMG_6982

O stypendiach


Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II adresowane są do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. To inicjatywa, której początki sięgają 2005 roku.

Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia im możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów.


Nabór wniosków o stypendia (edycja 2022/2023) prowadzony będzie:

 • dla UCZNIÓW: od 24/06/2022 do 01/08/2022*
 • dla STUDENTÓW: od 01/09/2022 do 10/10/2022

* Ze względu na to, że termin składania wniosków ustalony uchwałą stypendialną w tym roku wypada w weekend jest to najbliższy dzień roboczy przypadający po tej dacie.


Kto może zostać stypendystą?


O stypendium mogą ubiegać się  uczniowie warszawskich szkół (po skończeniu 3 klasy szkoły podstawowej) i studenci warszawskich uczelni do ukończenia 26. roku, którzy spełnią łącznie następujące wymagania:

 1. Spełniają kryteria formalne:
  • średnia ocen nie może być niższa niż 4,0 (uczniowie) oraz 3,5 (studenci)
  • mają przynajmniej dobrą ocenę z zachowania (uczniowie)
  • miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 2000 zł
 2. Twórczo angażują się w różnego rodzaju inicjatywy czy projekty, biorą udział w wolontariacie akcyjnym czy długoterminowym, odnoszą sukcesy na polu naukowym, sportowym czy artystycznym i mogą to udokumentować.
 3. Wypełnią poprawnie wniosek i złożą go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie w Centrum Myśli Jana Pawła II.

Ważna informacja: spełnienie podstawowych, formalnych kryteriów gwarantuje tylko, że wniosek zostanie rozpatrzony pod kątem merytorycznym. Nie oznacza to, że stypendium zostanie przyznane automatycznie. Program stypendialny ma określoną pulę stypendiów do rozdysponowania, co oznacza, że stypendia przyznawane są rankingowo. Otrzymują je najlepsi z kandydatów.


Kto może złożyć wniosek?


 • pełnoletni kandydat/kandydatka,
 • rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni niepełnoletniego kandydata/niepełnoletniej kandydatki,
 • dyrektor szkoły lub rektor szkoły wyższej, w której kandydat/kandydatka pobiera naukę,
 • każdy, komu znana jest sytuacja kandydata/kandydatki, uzasadniająca ubieganie się o stypendium.

Zapoznaj się z dokumentami stypendialnymi:

Pobierz UCHWAŁĘ STYPENDIALNĄ
Pobierz KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
Pobierz WYMAGANE DOKUMENTY
Pobierz PROGRAM EDUKACYJNY
Pobierz ROCZNY PLAN STYPENDIALNY
Pobierz REGULAMIN KOMISJI STYPENDIALNEJ


Dodano: