Podsumowanie

Papieskie Szkoły Letnie były naszą propozycją dla laureatów Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II na spędzenie wakacji w malowniczych miejscowościach Beskidu Niskiego. Idea obozów nawiązywała do wędrówek, jakie odbywał ks. Karol Wojtyła wraz ze Środowiskiem. Forma podróżowania Wojtyły nosiła cechy określane mianem turystyki krajoznawczo-refleksyjnej. Zacisza górskich zakątków sprzyjały skupieniu, rozmyślaniu nad najistotniejszymi problemami ludzkiej egzystencji, kontaktowi z przyrodą, a przez nią z Bogiem.

Zorganizowaliśmy szkoły dla trzech grup wiekowych: uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (41 osób),
licealistów (31 osób),
oraz studentów (16 osób).

Dodano: