Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Podsumowanie

Papieskie Szkoły Letnie były naszą propozycją dla laureatów Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II na spędzenie wakacji w malowniczych miejscowościach Beskidu Niskiego. Idea obozów nawiązywała do wędrówek, jakie odbywał ks. Karol Wojtyła wraz ze Środowiskiem. Forma podróżowania Wojtyły nosiła cechy określane mianem turystyki krajoznawczo-refleksyjnej. Zacisza górskich zakątków sprzyjały skupieniu, rozmyślaniu nad najistotniejszymi problemami ludzkiej egzystencji, kontaktowi z przyrodą, a przez nią z Bogiem.

Zorganizowaliśmy szkoły dla trzech grup wiekowych: uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (41 osób),
licealistów (31 osób),
oraz studentów (16 osób).

Opublikowano 12.02.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Już 5 czerwca odbędzie się zamknięta debata ekspercka poświęcona rozumieniu sprawczości politycznej.
Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.