Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Podsumowanie wydarzeń związanych z 40. rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

W tym roku obchodzimy 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski – wydarzenia, które w opinii wielu historyków było początkiem końca komunizmu w Polsce i całej Europie Wschodniej. Papież był przekonany, że sprawy, które toczą się w Polsce, mają znaczenie światowe. Pielgrzymka z 1979 r. rozpoczyna swoisty przełom kulturowy, pokazujący Polakom, iż narzucona im siłą władza socjalistyczna nie ma większości, a dodatkowo reprezentuje wartości obce kulturze polskiej. Mobilizacja religijna Polaków, fakt, iż papieża zobaczyło bezpośrednio 5 milionów osób, a około 12-14 milionów w telewizji sprawiła, iż dostrzegli i poczuli oni swoją kulturową jedność i obcość władzy.

Poniżej prezentujemy raport merytoryczny podsumowujący wydarzenia organizowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II wspólnie z Narodowym Centrum Kultury w związku z 40. rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

POBIERZ RAPORT

Opublikowano 09/10/2019

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Początek procesu przebaczenia zawsze należy do ofiar – pisze Sebastian Duda
Dialog
Warto zastanowić się kim i jakim był Stefan Wyszyński? – pyta Monika Maria Brzezińska
W Światowym Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi o nauczaniu Jana Pawła II – pisze dr Bartosz Wieczorek
Artykuł dra Bartosza Wieczorka w ramach projektu „Creatio Continua” poświęcony ekologii