Po wymianie polsko-izraelskiej

Chcieliśmy zorganizować tradycyjną wymianę polsko-izraelską (domyślnie polsko-żydowską), podczas której poruszalibyśmy tematy związane z historią, dialogiem międzyreligijnym, podobieństwami i różnicami w kulturach oraz przede wszystkim z życiem dziś w Polsce i Izraelu.

Takich wymian trochę się odbywa. Warto, żeby odbywało się więcej. Projekt choć ważny, niezbyt oryginalny.

Zdecydowanie wyszedł jednak poza planowane początkowo ramy. Tak jak miało się to odbyć, odwiedziła nas grupa młodych ludzi z Izraela. Tylko że nie Żydów, jak się początkowo spodziewaliśmy, lecz Druzów. W planie wymiany skupialiśmy się na współczesnym życiu w Polsce i Izraelu, więc zmiana formalnie nie wywarła wpływu na projekt. Trudno nawet mówić o zmianie, bo do wniosku o dofinansowanie wpisywaliśmy określenie „Izraelczycy”. Tematy warsztatów pozostały takie, jak planowaliśmy. Ze względu na różnice kulturowe zajęcia przebiegały jednak nieco inaczej, niż się spodziewaliśmy.

Druzowie to izraelska mniejszość. Ich społeczność w kraju liczy 120 tysięcy. Jest to jednak mniejszość, która bardzo dobrze się integruje. Druzowie służą w armii Izraela (mężczyźni, nie kobiety). Studiują na publicznych uczelniach, biorą udział w życiu kulturalnym i artystycznym (jeden z uczestników naszej wymiany okazał się gwiazdą izraelskiego programu X-Factor). Wspólnota Druzów dzieli się na „oświeconych”, którzy mają dostęp do świętych ksiąg i noszą religijne stroje, oraz „nieświadomych” [1](posługuję się terminami użytymi przez Bartosza Radojewskiego w tekście Druzowie – prawdziwi monoteiści, nasi goście używali terminów religious i nonreligous). Tych pierwszych jest w społeczności około 15%. Uczestnicy wymiany należeli do drugiej grupy – ubrani w sieciówkach, z iPhone’ami w dłoniach, wyglądali tak, jak chcą wyglądać młodzi ludzie w większości miejsc na świecie.

Projekt był realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu” – akcja 3.1 (wymiany młodzieży).

Cały artykuł dostępny jest na stronie: http://www.jewish.org.pl/index.php/pl/wiadomopci-mainmenu-57/6003-prawdziwa-globalizacja.html

 

Więcej o wymianie polsko-izraelskiej można przeczytać na blogu, przygotowanym przez uczestników: http://the-intercultural-meeting.weebly.com/

 [nggallery id=334]

Dodano: