Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

DWA KOLORY badania fokusowe raport

Po zakończonych debatach przenosimy refleksję nad postawami patriotycznymi do szkół i zapraszamy do niej nauczycieli. Dlatego po każdej debacie zorganizowaliśmy spotkania fokusowe w oparciu o tematykę podjętej dyskusji. Podobnie, jak w przypadku debat, nie narzucamy konkretnej narracji, lecz wspólnie z edukatorami wypracujemy odpowiednią formułę. Nasze zaproszenie do udziału w badaniach zostało skierowane do nauczycieli, przede wszystkim ze szkół ponadpodstawowych. Chcemy wspólnie poszukać odpowiedzi na pytania: czy obserwacje, którymi dzielili się dyskutanci podczas debat w kolejnych obszarach tematycznych, można zauważyć również w postawach uczniów? Jak kształtować patriotów jutra? Z jakimi problemami mierzą się nauczyciele, a z jakimi uczniowie? W jaki sposób można budować idee patriotyzmu włączającego? Szczegółowe tematy dyskusji z nauczycielami zostały opracowane przez zespół po każdej debacie. Spotkania odbywały się po każdej debacie, w ustalonym terminie głównie w formule on-line. Miały formę moderowanej rozmowy prowadzonej przez specjalistę. Grupa dyskusyjna liczyła 5-12 osób, a sama rozmowa trwała ok. dwóch godzin.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.