Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Personalizm

Książka Juana Manuela Burgosa stanowi cenne kompendium personalizmu – filozofii, która w centrum stawia osobę. Godząc zaś erudycję z jasnością przekazu, jest przystępna nie tylko dla grona znawców, ale także dla mniej wprawnego filozoficznie odbiorcy.

Juan Manuel Burgos, Personalizm. Autorzy i tematy nowej filozofii, tłumaczenie Krzysztof Koprowski, konsultacja naukowa Krzysztof Guzowski, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2010.

Współczesne społeczeństwo wykazuje rosnące zainteresowanie tym, co ludzkie, co bezpośrednio dotyczy człowieka, co jest dla niego korzystne i wiąże się z jego pomyślnością. Powszechnie używane są takie pojęcia, jak wolność, demokracja, solidarność, sprawiedliwość, równość szans. Widać w nich troskę o promowanie, chronienie i rozwijanie pewnych elementów, w których – jak się uważa – jest zakorzeniona ludzka godność i to, co właściwe człowiekowi. Skoro tak, to na czym opierają się owe praktyczne przekonania?

ze Wstępu

W odpowiedzi Juan Manuel Burgos proponuje refleksję nad personalizmem. Autor prezentuje koncepcje wybitnych myślicieli – m.in. Kanta, Kierkegaarda, Maritaina, Mouniera, Marcela i Wojtyły – aby czytelnik „mógł ocenić, czy ten nurt filozoficzny rozwiązuje jakiś jego problem albo odpowiada na jakieś jego oczekiwania”.

Personalizm autorstwa Juana Manuela Burgosa z pewnością zaspokoi oczekiwania wielu czytelników, których nie usatysfakcjonowały rozprawy specjalistyczne, dostępne tylko dla wąskiego grona znawców. […] Książka Burgosa ma tę niewątpliwą zaletę, że stanowi rodzaj podręcznika „pierwszej potrzeby”, pozwalającego zorientować się w podstawowych założeniach „światopoglądu personalistycznego”, pod którym podpisuje się coraz więcej dziedzin.

prof. Krzysztof Guzowski

Kierownik Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL

 

KUP KSIĄŻKĘ

 

Swietlisty szlak_wstep.pdf – przeczytaj fragment

Opublikowano 12/10/2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Początek procesu przebaczenia zawsze należy do ofiar – pisze Sebastian Duda
Dialog
Warto zastanowić się kim i jakim był Stefan Wyszyński? – pyta Monika Maria Brzezińska
W Światowym Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi o nauczaniu Jana Pawła II – pisze dr Bartosz Wieczorek
Artykuł dra Bartosza Wieczorka w ramach projektu „Creatio Continua” poświęcony ekologii