Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

dr Paweł Figurski

Dr Paweł Figurski — historyk, teolog, nauczyciel akademicki, adiunkt naukowy w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół relacji między religią a polityką w czasach przednowoczesnych oraz redefinicji owych związków w czasach najnowszych, także w nauczaniu społecznym Kościoła Katolickiego.

Studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim, WWU Münster i HHU Düsseldorf, a także teologię na University of Notre Dame. Stypendysta Komisji Fulbrighta, Collegium Invisibile, a także Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Research Fellow w WWU Münster, Center for Ethics and Culture oraz Department of History, University of Notre Dame.

Publikował w najlepszych polskich i zagranicznych czasopismach historycznych (Kwartalnik Historyczny, Studia Źródłoznawcze, Frühmittelalterliche Studien). Obecnie pracuje nad monografią zatytułowaną wstępnie Dangerous Prayers: Eucharistic Liturgies, Royal Power, and Medieval Political Theology (ca.800-ca.1200), a także jest kierownikiem grantu na temat tworzenia społecznych i politycznych tożsamości w średniowiecznej Polsce dzięki praktykom liturgicznym (NCN Sonatina 2).

Tematy: teologia polityczna, historia liturgii, przednowoczesna kultura polityczna i jej kontestacja w czasach współczesnych, nauczanie społeczne oraz teologia polityki Jana Pawła II w kontekście chrześcijańskiej Tradycji.

Opublikowano 16.04.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Czy jesteśmy gotowi wysłuchać, zamiast udzielać rad? Towarzyszyć naszym bliskim, zamiast uciekać przed ich problemami? Czy potrafimy współodczuwać, zamiast się poświęcać?
Poszukujemy nowych chórzystów! Dołącz do nas, aby wspólnie przeżyć wielką, muzyczną przygodę
Cierpienie przychodzi często z zaskoczenia i mierzenie się z nim we własnym życiu jest doświadczeniem granicznym. Zapraszamy do lektury nowego artykułu na portalu JP2online
Czym właściwie jest samotność? Jak się ją rozpoznaje? Czy z samotnością należy walczyć? Odpowiedzi między innymi na te pytania będą szukać eksperci i uczestnicy debaty oraz warsztatów

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.