Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Papież Wolności

We wtorek, 2 czerwca – w trzydziestą rocznicę pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski oraz dwudziestą rocznicę historycznych wyborów 4 czerwca 1989 roku – odbyła się zorganizowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Centrum Opatrzności Bożej międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Papież Wolności”, poświęcona analizie ówczesnych wydarzeń, a także ich wpływu na obecną rzeczywistość polskiego społeczeństwa, państwa i Kościoła.

Część socjologiczną konferencji, odbywającą się w Sejmie RP, otworzyli abp metropolita warszawski Kazimierz Nycz oraz marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. W jej trakcie zespół socjologów Centrum Myśli Jana Pawła II: prof. Krzysztof Koseła, dr Tomasz Żukowski (kierownik zespołu), dr Barbara Fedyszak-Radziejowska i dr Mikołaj Jasiński zaprezentowali wnioski z dwuipółletniego programu badań społecznych prowadzonych przez Centrum, zebranych w książce pt. „Wartości Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II”. Dr hab. Mirosława Grabowska, dyrektor CBOS, przedstawiła historyczno-socjologiczną analizę wpływu religijności na sferę stosunków jednostka-wspólnota. Jako ostatni w tej części przemawiał gość zagraniczny, światowej sławy socjolog religii, Jose Casanova (Georgetown University). Patrząc z różnych perspektyw – polskiej, europejskiej i światowej – badacz zaprezentował swoją wizję wpływu religii na trzecią i czwartą falę demokratyzacji.

Część historyczna konferencji odbyła się w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Poświęcona była analizie różnych aspektów pielgrzymki 1979 roku. Wśród mówców występujących podczas tej części byli: prof. Giovanni Barberini, prof. Andrzej Nowak, prof. Wojciech Roszkowski, prof. Rocco Buttiglione i o. prof. Jacek Salij OP.

Patronat nad konferencją, oprócz arcybiskupa warszawskiego i marszałka Sejmu, objęła również prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. W konferencji uczestniczyło ok. 150 osób – głównie przedstawicieli świata nauki oraz świata publicznego. Językami pierwszej części konferencji były języki polski i angielski, natomiast drugiej – polski i włoski.

Opublikowano 15.02.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.