Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Papież Benedykt XVI abdykuje 28 lutego 2013 r.

Publikujemy oświadczenie Ojca Świętego.

 


Najdrożsi Bracia,

zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.

Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu.

W Watykanie, 10 lutego 2013 r.   

Do momentu wyboru nowego papieża rządzą dziekan i kamerling. Dziekanem kolegium kardynalskiego jest od 2006 r. Włoch Angelo Sodano. Z kolei kardynałem kamerlingiem jest obecnie także Włoch – Tarcisio Bertone. Pełni swą funkcję od 2007 r. Kamerling zarządza codziennymi sprawami Kościoła, troszczy się o dobra i prawa doczesne.

Sede vacante kończy się wraz z wyborem nowego papieża przez konklawe, czyli ogólne zgromadzenie kardynałów. Konklawe zwoływane jest po 15, a maksymalnie po 20 dniach od śmierci lub abdykacji papieża. Po abdykacji Benedykta XVI powinno się więc zacząć najwcześniej 15 marca w piątek, a najpóźniej 20 marca w środę.

Kolegium Kardynalskie liczy obecnie 214 członków i jest to najwyższa liczba tego gremium w dziejach Kościoła. Pochodzą oni z 70 krajów, przy czym prawa wyborcze mają hierarchowie z 51 państw. Ponad połowa purpuratów – 119 to Europejczycy, następni w kolejności są mieszkańcy Ameryki – 54, w tym Ameryki Łacińskiej – 32 i Północnej – 22. Kardynałów azjatyckich jest 20, afrykańskich – 17 a z Australii i Oceanii – 4.

 

Kardynałowie polscy przed 80. rokiem życia (z uprawnieniami elektorskimi):

1. Stanisław Dziwisz (ur. 27 kwietnia 1939), arcybiskup metropolita krakowski, kardynał od 2006 roku, członek Episkopatu Polski, uprawnienia elektorskie do 27 kwietnia 2019.

2. Zenon Grocholewski (ur. 11 października 1939), prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego w Watykanie, kardynał od 2001 roku, uprawnienia elektorskie do 11 października 2019.

3. Stanisław Ryłko (ur. 4 lipca 1945), przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, kardynał od 2007 roku, uprawnienia elektorskie do 4 lipca 2025.

4. Kazimierz Nycz (ur. 1 lutego 1950), arcybiskup metropolita warszawski, kardynał od 2010 roku, członek Episkopatu Polski, uprawnienia elektorskie do 1 lutego 2030.

 

Opublikowano 11.02.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

„Obserwatorium idei: inspiracje” to projekt zainicjowany w 2023 roku, w ramach którego organizujemy spotkania z najwybitniejszymi intelektualistami i naukowcami z Polski i zagranicy.
Już 10 lipca rusza III edycja Letniego Przeglądu Filmowego Pod Wspólnym Niebem, który potrwa do 4 września.
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer magazynu „Myśl w Centrum”, nowego pisma społeczno-kulturalnego.
Premiera magazynu „Myśl w Centrum”, oraz ostatnia debata i warsztaty projektu „Porozmawiajmy o człowieku” pt. „Nagość – piękno czy wstyd?”. Zobaczcie czerwcowy program Centrum.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.