Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Papieska Warszawa

Zadaliśmy kłam przekonaniu, że piątek trzynastego to pechowy dzień. Ależ skąd! Wszak to właśnie w piątek 13 października ukazała się wydana nakładem Centrum Myśli Jana Pawła II Papieska Warszawa.


Jest to przewodnik po warszawskich miejscach, w których Jan Paweł II był, nauczał i spotykał się z nami, miejscach, które szczególniej związane są z Papieżem-Polakiem – to próba spojrzenia na stolicę tak, jak – przez swoje słowa, obecność i spotkania z konkretnymi ludźmi – Ojciec Święty chciał nam ją pokazać: jako miasto chwalebnych, ale nierzadko też bolesnych doświadczeń historycznych, miasto wielu wyznań i właściwych im tradycji, miasto wybitnych i świętych postaci.

Jednocześnie to sposób na odkrywanie uroków miasta, po którym dajemy się poprowadzić Janowi Pawłowi II jak przewodnikowi, nie tylko znającemu ciekawe – czasem mało znane lub mijane na co dzień w pośpiechu – zakątki, ale także potrafiącemu dostrzec ich wielowymiarowe piękno.

Każdy rozdział zawiera krótką notkę o miejscu oraz informację o obecności tam Ojca Świętego, wraz ciekawymi kontekstami (fragmenty nauczania Jana Pawła II, dane o uczestnikach spotkań, ciekawostki itp.). Teksty ilustrowane są fotografiami. Do przewodnika dołączona jest mapa z zaznaczonymi miejscami, o których mówią poszczególne rozdziały (miejsca te zostaną w przyszłości oznaczone także w terenie specjalnymi tabliczkami).

Dzięki temu książeczka może służyć zarówno poznawaniu Warszawy według ściśle określonego – papieskiego – klucza, ale także zadumie nad obecnością Ojca Świętego wśród nas, nad Jego wielowątkowym nauczaniem, wreszcie: nad dziejami i bogactwem kulturowym stolicy. Stanie się więc przewodnik zachętą nie tyle do turystycznej wycieczki, co do spokojnego spaceru-medytacji, być może także przedmiotem wspólnej refleksji na polskich i papieskich ścieżkach.

Przewodnik ukazał się wraz z „Życiem Warszawy” z piątku 13 października. Będzie go można otrzymać także na wystawie Papież w Warszawie, która otwarta będzie w dniach 14-31 października w Hotelu Europejskim przy Krakowskim Przemieściu w Warszawie codziennie w godzinach 10.00-19.00.

 

Opublikowano 13.12.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.