Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Otwórz się na dobre – Wypromuj dobroczynność!

Studencie jeśli chcesz w  aktywny i nowatorski sposób inspirować innych do działania na rzecz drugiego człowieka, a co za tym idzie – upowszechniać  dobroczynność w swoim otoczeniu weź udział w naszym projekcie!

 
Poszukujemy ludzi:
 
 • spontanicznych, pragnących zarażać innych „filantropijnym bluesem”
 • gotowych odkrywać w innych dobro, by pomóc im je wydobyć i zamienić w konkretny czyn
 • stawiających na wyobraźnię, kreatywność, energicznych w działaniu i niebojących się nowatorskich rozwiązań
 
Stawiamy wyzwanie:
 
 • porusz serca i nakłoń innych do dzielenia się dobrem
 • znajdź ciekawy i zaskakujący pomysł na akcję promującą dobroczynność
 • zorganizuj zespół i zaraź go swoją pasją
 • stwórz własny projekt animacyjny i zrealizuj go pod mecenatem CMJP2
 • pokaż, że każdy może dobrze czynić
 
Oferujemy:
 
 • możliwość realizacji działań służących społeczności lokalnej w myśl papieskiej idei dobroczynności
 • czas na poznanie metod animacji społeczno-kulturowej
 • wsparcie w formie warsztatu pisania projektów społecznych, aby z większą  pewnością móc wcielać swoje pomysły w życie
 • przestrzeń do spotkania innych młodych ludzi, którzy chcą działać na rzecz innych
 • okazję, by połączyć własną spontaniczność, energię i nowatorstwo z doświadczeniem Centrum Myśli Jana Pawła II
 

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie wypełnij formularz zgłoszeniowy do 17 marca 2010 roku. Zapraszamy!

 

 

Czytaj więcej o projekcie!

Opublikowano 22.02.2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.