Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Ostatnie dni rekrutacji stypendialnej dla uczniów

 
Jeszcze tylko klika dni pozostało do zakończenia rekrutacji stypendystów m. st. Warszawy im. Jana Pawła II wśród uczniów warszawskich szkół.


Specjalnie dla kandydatów, Centrum Myśli Jana Pawła II w ostatnim tygodniu lipca, oprócz normalnych godzi pracy (8.00 – 16.00), będzie przyjmowało wnioski we wtorki i czwartek do godz. 18.30. Na wnioski studentów czekamy do końca września.

Zapraszamy!

Opublikowano 04.11.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.