Ostatnie dni rekrutacji stypendialnej

Już niebawem zakończymy przyjmowanie wniosków o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów uczących się w Warszawie. Nieprzekraczalny termin to 30 września 2009 r.  W dniach 25, 28, 29 i 30 września wydłużone zostały godziny pracy  działu stypendialnego. W tych dniach dokumenty będzie można składać w godz. 8.00-19.30, w pozostałe dni dział będzie czynny  w godz. 8.00-16.00. Formularze wniosków stypendialnych dostępne są na naszej stronie w dziale stypendia.


Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy.

Wnioski stypendialne wraz z załącznikami można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II przy ul. Foksal 11. W przypadku przesłania pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Więcej o procesie rekrutacji na stronie stypendiów.

Stypendia to nie tylko pomoc materialna, ale także możliwość uczestniczenia w licznych projektach edukacyjnych: warsztatach, seminariach czy spotkaniach z ciekawymi osobami. Informacje o programie stypendialnym na stronie: strefa stypendysty.

Dodano: