Ostatnie dni rekrutacji stypendialnej

Już niebawem zakończymy przyjmowanie wniosków o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów uczących się w Warszawie. Nieprzekraczalny termin to 30 listopada 2008 r. Formularze wniosków stypendialnych dostępne są na naszej stronie w dziale stypendia.


 

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy.

 

Wnioski stypendialne wraz z załącznikami można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II przy ul. Foksal 11. W przypadku przesłania pocztą liczy się data stempla pocztowego.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o procesie rekrutacji, wejdź na stronę stypendiów.

 

Stypendia to nie tylko pomoc materialna, ale także możliwość uczestniczenia w licznych projektach edukacyjnych: warsztatach, seminariach czy spotkaniach z ciekawymi osobami. Chcesz poznać program stypendialny, wejdź na stronę: strefa stypendysty

Dodano: