Osoby prowadzące.

Ania, Monika i Magda to trzy przyjaciółki ze szkolnych ławek, które zdobywając doświadczenie, głównie podczas studiów, postanowiły podzielić się nim z innymi. Mają podobne zainteresowania, choć wiele jest rzeczy, które je między sobą różni. Jednak dopiero, kiedy działają wspólnie można odkryć ich prawdziwy potencjał.

Ania to tzw. menadżer zespołu. Zajmuje się znajdywaniem projektów, szukaniem funduszy oraz możliwości rozwoju. Skończyła studia licencjackie z pedagogiki na UW. Obecnie kończy studia na Wydziale Zarządzania UW.
Magda to wielka optymistka technik dramowych. Jej głównym hasłem podczas działania jest „wielkie dzieje się!”, co odzwierciedla jej temperament, aktywność i energię potrzebną do pracy z młodzieżą. Obecnie jest na V roku pedagogiki resocjalizacyjnej UMCS w Lublinie.
Monika jest typem artysty, który wpada co chwilę na „genialne pomysły”. Ma doświadczenie teatralne oraz przygotowanie muzyczne. Studiuje polonistykę na UW (V rok) i psychologię na UKSW (rok III).To, co najbardziej łączy te trzy dziewczyny, to niezwykły zapał do pracy z młodzieżą, wiara w to, że zawsze może się udać, nawet gdy początkowo wydaje się to być niemożliwe oraz chęć zarażania tym innych.

Dodano: