Osobowy wymiar kultury

Osobowy wymiar kultury. Personalistyczna koncepcja szkoły w świetle nauczania Jana Pawła II (materiały XVI Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich – Jasna Góra, 24-26 listopada 2005), Rada Szkół Katolickich, Warszawa 2006.

 

Książka jest zapisem wykładów, homilii i debaty, które złożyły się na spotkanie XVI Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze w listopadzie 2005 roku. Zebrani – wykładowcy, duszpasterze i inni znawcy tematu – dyskutowali o konieczności formacji osobowej nauczyciela, tak by stawał się on autentycznym przekazicielem prawdy. Szukano także odpowiedzi na pytanie, jak pomóc młodzieży budować świat według nauczania Jana Pawła II. Myślą przewodnią Forum stały się słowa Papieża ze spotkania z nauczycielami i wychowawcami St. John’s (Kanada) 12 września 1984 roku:

Wyjątkowo ważnym aspektem spoczywającego na was zadania jest wasze powołanie do prowadzenia młodych do Chrystusa poprzez przykład własnego życia, do takiego ukierunkowania ich, by szli za Nim, do ukazywania im Jego bezgranicznej miłości i troski o nich. Patrząc na was, uczniowie muszą wyraźnie dostrzegać i poznawać bogactwo oraz radość życia zgodnego z Jego nauką i Jego trudnymi wymaganiami. Uczyć znaczy nie tylko wpajać to, co wiemy, ale również poprzez życie zgodne z tym, w co wierzymy, ukazywać, kim jesteśmy. Ta właśnie lekcja pozostaje w pamięci najdłużej. Wszyscy uczniowie świata powtarzają dzisiaj swym katolickim nauczycielom słowa zapisane w Ewangelii św. Jana i skierowane pierwotnie do Apostoła Filipa: ‘Chcielibyśmy ujrzeć Jezusa’ (J 12,21). Takie właśnie jest prawdziwe życiowe zadanie katolickiego nauczyciela: ukazać młodzieży Jezusa. Św. Paweł widział swoją posługę jako długotrwały, ogromny trud kształtowania Chrystusa w tych, do których służby został powołany (por. Ga 4,19)”.

Dodano: