Opis

Centrum Myśli Jana Pawła II
 
„Dziedzictwo myśli Jana Pawła II”
 
studia podyplomowe
rok akademicki 2008/2009
 
Wspólnie przez nas realizowane studia są innowacyjną i wyjątkową na skalę ogólnopolską propozycją pogłębionej refleksji nad dorobkiem myśli Jana Pawła II, skierowaną nie tylko do specjalistów, ale także do szerszego grona osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy w tym zakresie. Studia finansowane są przez Centrum Myśli Jana Pawła II, co w znacznym stopniu redukuje wysokość czesnego. 
 
 
 
 

 

Dodano: