Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Opis

Centrum Myśli Jana Pawła II
Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego


„Dziedzictwo myśli Jana Pawła II”

studia podyplomowe
rok akademicki 2009/2010

 

Jak co roku, zapraszamy Państwa na dwusemestralne studia z twórczości wielkiego Papieża – „Dziedzictwo Myśli Jana Pawła II”. Studia, prowadzone w Wojtyłowskim stylu, kierujemy szczególnie do tych, którzy chcą i lubią od siebie wymagać. To wyjątkowa okazja do pochylenia się nad tekstami pontyfikatu i nie tylko – filozofia i etyka, teatr i literatura, historia i społeczeństwo, teologia, wychowanie młodzieży… Zapraszamy wszystkich zainteresowanych twórczością i osobą Jana Pawła II.

Obszary podejmowanych zagadnień tematycznych:

  • Kultura – teatr Karola Wojtyły, poezja i dramat – warsztaty, analiza prozy, środki masowego przekazu, pontyfikat w oczach mediów, rewolucja ducha.
  • Wychowanie młodzieży – pedagogika Jana Pawła II – rodzina, dziecko, wolność i odpowiedzialność, ewangelia życia, sprawiedliwość społeczna,  wartości współczesnej młodzieży, fenomen Pokolenia JP2, oddziaływanie nauczania papieskiego na polskie społeczeństwo i wychowywanie do wolności
  • Nowy Feminizm – teologia ciała, godność kobiety, problemy bioetyczne, kobiety w Kościele, dar małżeństwa, „rewolucja seksualna”, konfrontacja z dawnym feminizmem.
  • Historia – naród a państwo, antropologia, stosunki państwo – Kościół, misje, stosunki Watykan–Rosja, chrześcijaństwo i Kościół, wydarzenia roku 1989, „program” dla wolnej Polski.
  • Współczesny świat – integracja Europy, globalizacja, feminizm, orientacje seksualne, sekularyzacja i wolność religijna, konflikty we współczesnym świecie, teologia pokoju, papieskie nauczanie społeczne (1978-2005). 

Absolwenci po uzyskaniu wymaganych zaliczeń i przedłożeniu pracy dyplomowej otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Jest ono m.in. ważnym elementem w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.

Te wyjątkowe zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów zajmujących się na co dzień tematyką papieską. Wśród nich są m.in.: ks. prof. Andrzej Szostek, prof. Zbigniew Stawrowski, prof. Dariusz Kosiński, s. prof. Barbara Chyrowicz, prof. Aniela Dylus, prof. Czesław Porębski, o. prof. Jarosław Kupczak, prof. Jan Grosfeld, ks. prof. Mieczysław Ozorowski, prof. Jan Żaryn, prof. Grzegorz Przebinda oraz wielu innych wykładowców akademickich i animatorów życia kulturalnego.

Opublikowano 12.02.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.