Opinia dyrektora

 

Opinia dyrektora/wychowawcy/dziekana/rektora/opiekuna roku/opiekuna naukowego…

Opinia jest dokumentem, na którym powinna się znaleźć pieczątka szkoły albo uczelni. Powinna być wystawiona przez pracownika naukowego szkoły/uczelni, który w jakiś sposób sprawuje nad Tobą pieczę, zna cię, towarzyszy Ci w Twojej nauce czy studiowaniu. Istotną rzeczą, która powinna znaleźć się w opinii to rekomendacja Twojej osoby do Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, czyli po prostu fakt, że Twoja osoba jest polecona przez Twojego opiekuna. Dodatkowym atutem będzie jeśli opiekun napisze kilka słów o Tobie i o twoich osiągnięciach. Na opinii może znaleźć się także twoja średnia ocen.