Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Ogólnopolski Dzień Solidarności

Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Solidarności. Co mówił o niej Jan Paweł II? „Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu”.


 

Jan Paweł II był głęboko związany z działalnością polskiej Solidarności. Obserwował jej ruchy, kierował wiele słów do ludzi zrzeszonych w tym narodowowyzwoleńczym ruchu. Był niejako jego inicjatorem, gdy w 1979 roku wzywał na placu Zwycięstwa do odrodzenia polskiej ziemi. Podczas jednego z przemówień do mieszkańców Pomorza mówił: „Solidarność. To słowo jest Waszą chlubą. Tu, nad brzegiem Bałtyku, wypowiadam więc i ja to słowo, ponieważ należy ono do stałego przesłania społecznej nauki Kościoła. Jest też Solidarność częścią składową powszechnego dziedzictwa ludzkości”.

Ojciec Święty wskazywał na potrzebę właściwego rozumienia pojęcia „solidarność” i jasnego określenia jej priorytetów: „Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może przetrwać. I może przetrwać i rozwijać się każdy naród w wielkiej ludzkiej rodzinie. Bo co to znaczy solidarność? Solidarność to znaczy sposób bytowania w wielości ludzkiej, na przykład narodu, w jedności, w uszanowaniu wszystkich różnic, wszystkich odmienności, jakie pomiędzy ludźmi zachodzą, a więc jedność w wielości, a więc pluralizm, to wszystko mieści się w pojęciu solidarności. Sposób bytowania ludzkiej wielości, mniejszej lub większej, całej ludzkości poszczególnego narodu bytowania w jedności godnej człowieka”.

Jan Paweł II wskazuje na potrzebę zaangażowania w walkę, która może ocalić ludzkość. Lecz nie jest to walka brata przeciw bratu – chodzi o walkę w obronie praw człowieka, walkę o poszanowanie godności życia ludzkiego, walkę o prawo do życia i rozwijania się pod troskliwym okiem matki i ojca: „Powiedziałem: solidarność musi iść przed walką. Dopowiem: solidarność również wyzwala walkę. Ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela – i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp: walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. Wtedy bowiem to życie ludzkie na ziemi staje się «bardziej ludzkie», kiedy rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwością i miłością”.

Solidarność musi iść w parze z miłością i pragnieniem dobra całej wspólnoty. Przyjmijmy dzisiaj słowa Ojca Świętego: „Dzisiaj trzeba powiedzieć: «nie ma solidarności bez miłości». Nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości (…), która przebacza, choć nie zapomina” (Jan Paweł II, Gdańsk-Zaspa, 12 czerwca 1987 roku).
 

Opublikowano 30.08.2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

10 lipca rozpoczyna się III Letni Przegląd Filmowy Pod Wspólnym Niebem, który tym razem skupia się na produkcjach z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Indii i Wietnamu. Do końca miesiąca trwa także rekrutacja dla uczniów do programu stypendialnego m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
Rejestracja wykładu
Zachęcamy do obejrzenia rejestracji wykładu „Współczesne nieszczęścia demokracji” na kanale YouTube Centrum Myśli Jana Pawła II.
czego wynika przebodźcowanie? Jaką rolę odgrywa zmęczenie w naszych relacjach?Jak wyjść z kołowrotka codzienności? Na czym polega terapia ericksonowska? I gdzie w tym wszystkim jest nadzieja?
„Obserwatorium idei: inspiracje” to projekt zainicjowany w 2023 roku, w ramach którego organizujemy spotkania z najwybitniejszymi intelektualistami i naukowcami z Polski i zagranicy.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.