Ogłoszenie o publikacji zamówienia publicznego

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (AKTUALIZACJA Z DN. 20.12.2018)

Ogłoszenie o publikacji zamówienia publicznego pn. „Dostawa i wdrożenie informatycznego systemu do obsługi stypendiów”.

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CMJP2

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 07.12.2018 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.12.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Załączniki nr 1 do SIWZ
Załączniki nr 2 do SIWZ
Załączniki nr 3 do SIWZ
Załączniki nr 4 do SIWZ
Załączniki nr 5 do SIWZ
Załączniki nr 6 do SIWZ
Załączniki nr 7 do SIWZ
Załączniki nr 8 do SIWZ
Załączniki nr 9 do SIWZ

 

 

Dodano: