Ogłoszenie o publikacji zamówienia publicznego z dn. 7.01.2019

Ogłoszenie o publikacji zamówienia publicznego pn. „Dostawa i wdrożenie informatycznego systemu do obsługi stypendiów”.

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CMJP2

Informacja z otwarcia ofert

Załączniki nr 1 do SIWZ
Załączniki nr 2 do SIWZ
Załączniki nr 3 do SIWZ
Załączniki nr 4 do SIWZ
Załączniki nr 5 do SIWZ
Załączniki nr 6 do SIWZ
Załączniki nr 7 do SIWZ
Załączniki nr 8 do SIWZ
Załączniki nr 9 do SIWZ

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23.01.2019

Załącznik nr 1 do Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 24.01.2019

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 25.01.2019 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 25.01.2019 r. – odp. i pyt. 3

Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.01.2019 r.

Załącznik do Informacji z otwarcia ofert w dniu 28.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: