Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

ODNOWA TEJ ZIEMI. I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, czerwiec 1979

Państwowy Instytut Wydawniczy wraz z Centrum Myśli Jana Pawła II, współwydawcy serii, wydał właśnie pierwszy tom biografii Jana Pawła II autorstwa prof. Pawła Skibińskiego. Publikacja jest pierwszym całościowym, naukowym opracowaniem pontyfikatu papieża z okresu 1978/1979.

Pielgrzymka Jana Pawła II w 1979 roku była nie tylko pierwszą w tysiącletniej historii Polski wizytą apostolską głowy Kościoła katolickiego oraz pierwszą pielgrzymką do państwa bloku komunistycznego, ale zdaniem wielu historyków była również początkiem upadku komunizmu w Polsce i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Było to zatem wydarzenie o znaczeniu światowym, nie tylko w sensie politycznym, ale także społecznym, religijnym, kulturowym, a nawet metafizycznym. Skutki tych czerwcowych „dziewięciu dni, które zmieniły świat”, bezpośrednie i pośrednie, pozwalają postawić tezę, że waga tamtej wizyty z czasem staje się tylko coraz większa.

Historycy wciąż podejmują badania nad znaczeniem geopolitycznym pontyfikatu oraz nad wpływem nauczania Jana Pawła II i jego osobistych interwencji na rzecz przemian wolnościowych w Europie lat osiemdziesiątych XX wieku. Prof. Paweł Skibiński analizuje społeczno-polityczne konsekwencje pielgrzymki – w tym wstęp do budowy ruchu „Solidarności”, klarowanie się kierunku pontyfikatu, reakcje korespondentów, intelektualistów i polityków z całego świata, jej ślady w kulturze, sztuce, architekturze. Autor na podstawie nowych źródeł reinterpretuje szereg dotychczasowych ustaleń i wysnuwa nowe wnioski.

Jak mówi prof. dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, koordynator ze strony Centrum Myśli Jana Pawła II – Jesteśmy przekonani, że krytyczna analiza źródeł związanych z Janem Pawłem II, w tym publikowana właśnie książka, pozwoli lepiej zrozumieć znaczenie tego pontyfikatu oraz sposób, w jaki papież Słowianin zażegnywał polskie i międzynarodowe kryzysy.


Nagroda czytelników oraz honorowe wyróżnienie Jury w 13 Konkursie „Książka Historyczna Roku” 2021 w kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku”

Opublikowano 17/12/2020

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Początek procesu przebaczenia zawsze należy do ofiar – pisze Sebastian Duda
Dialog
Warto zastanowić się kim i jakim był Stefan Wyszyński? – pyta Monika Maria Brzezińska
W Światowym Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi o nauczaniu Jana Pawła II – pisze dr Bartosz Wieczorek
Artykuł dra Bartosza Wieczorka w ramach projektu „Creatio Continua” poświęcony ekologii