Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Odnów oblicze! – obchody 2 kwietnia w roku jubileuszu 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

2019 jest rokiem, w którym przypada 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Pielgrzymki, dzięki której Polacy wzięli wzajemną odpowiedzialność za siebie jako naród. Pielgrzymki, która, jak się wkrótce miało okazać, miała wielki wpływ na wydarzenia w Polsce i na świecie. Nie byłoby roku 1989 i wszystkich przemian wolnościowych w naszym kraju i Europie bez roku 1979.

Odpowiedzialność za dobro wspólne jest tematem, który towarzyszy obchodom pierwszej pielgrzymki organizowanym przez warszawskie Centrum Myśli Jana Pawła II. Najbliższym z wydarzeń jest 14. rocznica śmierci papieża – 2 kwietnia na placu Piłsudskiego w Warszawie.

 

’79 – ‘19

Na drodze ku prawdziwej wolności Polska jest od 40 lat.  1979. 1989. 1999. 2004. 2019. Odpowiedzialność za Polskę i wynikająca z niej Solidarność, pierwsze częściowo wolne wybory, NATO, Unia Europejska. W końcu czasy współczesne, kiedy staramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, czym w 2019 roku jest „odpowiedzialność za dobro wspólne”.

Papież był przekonany, że sprawy, które toczą się w Polsce, mają znaczenie światowe. Tych zresztą słów użył wprost podczas swojego niepublikowanego przemówienia do Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w 1979 roku – tłumaczy dr hab. Dominika Żukowska, ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II. Nie byłoby przemian wolnościowych, zwłaszcza roku 1989, gdybyśmy jako społeczeństwo nie podjęli odpowiedzialności najpierw za samych siebie, potem za Polskę i Europę. Zmiana świata dokonuje się dzięki indywidualnym decyzjom pojedynczych osób. Analizując historię możemy obserwować, jak bardzo podjęta w 1979 roku odpowiedzialność przeobraziła się w szereg działań przyczynowo-skutkowych doprowadzając do Solidarności, wolnych wyborów, w końcu do współpracy międzynarodowej w NATO czy Unii Europejskiej. Stąd można uważać, że wiele nadchodzących w tym roku rocznic może mieć swój początek w przesłaniu Jana Pawła II do Polaków w roku 1979 i w latach kolejnych.

 

W ramach obchodów 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Centrum Myśli Jana Pawła II planuje szereg działań, w tym między innymi: obchody 2 kwietnia, publikację nieznanego przemówienia papieża wygłoszonego na Radzie Głównej Episkopatu Polski w 1979 r., grę miejską dla warszawiaków, konferencję naukową „Jan Paweł II lider przemian wolnościowych w Polsce i na świecie” oraz liczne seminaria i spotkania. A wszystko pod hasłem Odpowiedzialność za dobro wspólne.

 

Odnów oblicze! – 14. rocznica śmierci Jana Pawła II

2 kwietnia przypada 14. rocznica śmierci Jana Pawła II. W tym dniu o godzinie 21.15 na placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się tradycyjne czuwanie połączone z refleksją nad nauczaniem Jana Pawła II. Tegoroczne obchody odbędą się pod hasłem „Odnów oblicze!”.

 

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza warszawiaków do refleksji nad słowami papieża, które padły 40 lat temu podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. Hasło tegorocznych obchodów 2 kwietnia „Odnów oblicze!” nawiązuje bezpośrednio do pamiętnego wezwania Jana Pawła II: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.

Mamy świadomość, że odnowa oblicza dokonuje się przede wszystkim przez odnowienia serca. Tej odnowy wszyscy dzisiaj potrzebujemy – mówi Marcin Nowak, koordynator wydarzenia z Centrum Myśli Jana Pawła II. Bez tej odnowy i stworzenia w sercu przestrzeni dla drugiej osoby, nie będziemy w stanie myśleć o dobru wspólnym i podejmować działania, które będą wyrazem
odpowiedzialnej troski o życie swoje, swojej rodziny, lokalnej wspólnoty. To właśnie chcemy sobie i warszawiakom przypomnieć podczas tegorocznych obchodów 2 kwietnia.

W trakcie czuwania na placu Piłsudskiego warszawiacy będą mogli posłuchać fragmentów homilii Jana Pawła II  i kompozycji wykonanych przez Chór Centrum Myśli Jana Pawła II. Udział w wieczornym czuwaniu potwierdził także metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. Po zmierzchu, na budynku Garnizonu Warszawa usytuowanym przy placu Piłsudskiego, zostanie wyświetlona specjalna grafika, zaś o godzinie 21.37, jak co roku zabrzmi utwór „Cisza” w wykonaniu trębacza z Garnizonu Warszawa.

 
Co jeszcze w ramach obchodów 2 kwietnia?

Gloria Patri – koncert 30 marca

Obchody 2 kwietnia poprzedzi koncert Gloria Patri w wykonaniu aż 11 warszawskich chórów wykonany w hołdzie papieżowi. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 30 marca o godzinie 16.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w ramach trwającego Festiwalu Nowe Epifanie. Wstęp jest bezpłatny.

Dzieła literackie i teatralne Karola Wojtyły – konferencja i dyskusja 4 kwietnia

Centrum Myśli Jana Pawła II wraz z Instytytem Dialogu Międzykulturowego w Krakowie oraz Wydawnictwem ZNAK zaprezentują dorobek literacki Karola Wojtyły podczas konferencji prasowej i dyskusji poświęconej Dziełom literackim i teatralnym, których I tom właśnie się ukazał i będzie prezentowany publiczności podczas XXV Targów Wydawców Katolickich. Prezentacja będzie miała charakter konferencji otwartej dla mediów i dla publiczności. Zapraszamy w czwartek 4 kwietnia o godz. 14.00 do sali koncertowej w Zamku Królewskim w Warszawie.

Opublikowano 29.03.2019

ZOBACZ RÓWNIEŻ

„Uczyń z życia arcydzieło” – czy wiecie, czym zainspirowane jest hasło, które uczyniliśmy jednym z ważnych drogowskazów naszej pracy?
2 kwietnia przypada 19. rocznica śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji przygotowaliśmy publikacje skupiające się na temacie przemijania i poświęcenia. Zapraszamy także na kolejną debatę w ramach projektu „Porozmawiajmy o człowieku”
Śmierć drugiej osoby nie musi kojarzyć jedynie z bólem i cierpieniem, a hospicjum z miejscem do umierania.
Życzymy Wam pokoju, nadziei oraz sił do zmieniania świata na lepsze

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.