Odkrywcy

Napis: Odkrywcy pokoju, Stypendia, które tworzą przyszłość Warszawy, Logo Centrum Myśli Jana Pawła Drugiego.

W tym pochylimy się nad tematem POKOJU. Wspólnie z uczestnikami i zaproszonymi gośćmi zastanowimy się, jak we współczesnym świecie jest rozumiane to słowo i jakie działania na rzecz pokoju możemy podjąć, aby było go więcej.

Spotkania będą prowadzone w formie warsztatowej na platformie Zoom, a kiedy to już będzie możliwe stacjonarnie.

Terminy spotkań: 27 lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 15 maja, 12 czerwca

Dodano: