Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Odbyły się

http://www.youtube.com/watch?v=-IgvNSEj6TY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TDnDUnsPyVE 

https://www.youtube.com/watch?v=MEp-wO88Lao
http://www.youtube.com/watch?v=MJKh1FLcpwY
http://www.youtube.com/watch?v=hXIACaSReNg

 

Opublikowano 24.02.2014

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Już 5 czerwca odbędzie się zamknięta debata ekspercka poświęcona rozumieniu sprawczości politycznej.
Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.