Obchody na pl. Piłsudskiego

Plan obchodów (2 kwietnia)


 

godz. 16.00 – 21.45 Kwesta na rzecz Fundacji „Żyć z choroba Parkinsona”
godz. 17.30 – 18.30 Przypomnienie wybranych homilii Jana Pawła II.
godz. 19.00 – 20.15 Retransmisja koncertu „Mocni mocą miłości” z Katedry Praskiej pw. Św. Floriana
godz, 20.15 – 21.30 Transmisja widowiska pasyjnego "Gorzkie Żale"
godz. 21.37 Zapalenie znicza – symbolu pamięci

 

Idea

Plac Piłsudskiego to szczególne miejsce związane z Janem Pawłem II. Tam Ojciec Święty spotykał się z mieszkańcami Warszawy celebrując msze święte, wygłaszając homilie, modląc się wraz z ogromnymi rzeszami wiernych. Tam też spotkaliśmy się, aby czuwać i trwać na modlitwie, kiedy papież Polak odchodził do Ojca.
W drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II chcemy ponownie zgromadzić się na placu Piłsudskiego. W programie wydarzeń umieściliśmy retransmisję koncertu „Mocni mocą miłości”, aby przybliżyć projekt, który inspirowany nauczaniem papieskim jest odpowiedzią młodych twórców na dzieło wielkiego pontyfikatu. Przypomnimy także fragmenty papieskich homilii i zapalimy znicz powstały ze zniczy postawionych na pl. Piłsudskiego 2.IV 2005 roku, na znak naszej wdzięczności i pamięci. Zapraszamy do zjednoczenia się w czuwaniu, wspominaniu i modlitwie.
 

 

Dodano: