Nowy podcast „Słuchając drogi”

Zachęcamy do wysłuchania nowego odcinka podcastu „Słuchając drogi”!

Z Dorotą Ziółkowską-Maciaszek, psychoterapeutką oraz prezeską Fundacji „Rozwód? Poczekaj” rozmawia Marcin Nowak

https://www.buzzsprout.com/1189352/11829321

  • Czym jest kłótnia?
  • Dlaczego, o co, kiedy i w jaki sposób najczęściej się kłócimy?
  • Co to znaczy, że nie mamy dobrego wzorca kłótni?
  • Czy kłótnia może być dobra?

Dorotą Ziółkowska-Maciaszek jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, roczny Kurs Terapii Par w Laboratorium Psychoedukacji oraz szkolenie z zakresu psychoterapii i pracy z grupą w Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych. Pracuje też w obszarze mediacji małżeńskich i terapii pary. Prowadzi coaching oraz szkolenia i warsztaty między innymi z zakresu: efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania stresem, zapobiegania wypaleniu zawodowemu, interwencji kryzysowej.

Zapraszamy do rozmowy w naszej podcastowej grupie Dołącz do grupy ludzi ciekawych świata i drugiego człowieka – https://www.facebook.com/groups/sluchajacdrogi 

Jeżeli macie uwagi, pytania albo pomysły na kolejne audycje to zapraszamy do kontaktu z Marcinem Nowakiem, autorem podcastu: mnowak@centrumjp2.pl

Dodano: