Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Nowe Epifanie w Akademii Teatralnej

Już 26 września rozpoczyna się seminarium reżyserskie dla studentów II i III roku Wydziału Reżyserii oraz II roku Wydziału Aktorskiego. Zajęcia zostaną zwieńczone egzaminem, a wybrane spektakle zostaną zaprezentowane publiczności w ramach programu teatralnego festiwalu Nowe Epifanie, który rozpocznie się 6 marca 2019 roku. Zaangażowanie młodych twórców jest wynikiem współpracy Centrum Myśli Jana Pawła II z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza.

W ramach seminarium odbędzie się cykl wykładów poruszających motyw Judasza w kulturze. Temat przybliżą specjalnie zaproszeni wykładowcy: ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski opowie o motywie Judasza w apokryfach Nowego Testamentu, dr Mirosław Gołuński przedstawi imagologiczny obraz biblijnego zdrajcy w polskim dramacie, dr hab. Maria Jolanta Olszewska opowie o wizerunku Judasza w literaturze przełomu XIX i XX wieku, a dobrze znany studentom Akademii Teatralnej ks. dr Henryk Paprocki będzie mówił o Judaszu w Biblii, liturgii oraz teologii Sergiusza Bułgakowa.

Wykłady są otwarte także dla studentów z innych roczników i wydziałów, a także dla wszystkich zainteresowanych. Udział nie wymaga zapisów! Pełny harmonogram wykładów zamieszczamy poniżej.

Nowe Epifanie (wcześniej: Gorzkie Żale) to festiwal, który tradycyjnie już odbywa się podczas Wielkiego Postu. Dyrektorem artystycznym przeglądu jest Redbad Klynstra-Komarnicki, a organizatorem – Centrum Myśli Jana Pawła II. W 2019 roku odbędzie się jubieluszowa X edycja wydarzenia. Więcej o festiwalu na www.noweepifanie.pl

 

26.09, godz. 19:00, Postać Judasza w Biblii, liturgii i teologii Sergiusza Bułgakowa – ks. dr Henryk Paprocki

27.09, godz 18:00, Wizerunki Judasza w literaturze przełomu wieków XIX i XX – dr hab. Maria Jolanta Olszewska UW

28.09 godz. 15:00, Nasz Judasz. Imagologiczny obraz biblijnego zdrajcy w polskim dramacie – dr Mirosław Gołuński UKW

02.10 godz. 18:00, Piętno zdrajcy. Sposób kreacji postaci Judasza w dramacie Ireneusza Iredyńskiego „Żegnaj, Judaszu” – dr. hab. Beata Popczyk-Szczęsna

03.10 godz. 19:00, Judasz w apokryfach Nowego Testamentu – ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski

04.10 godz. 18:00, Postać Judasza w polskiej tradycji misteryjnej – dr Patryk Kencki

05.10 godz. 15:00, Kuszenie i śmierć. Próba filozoficznego ujęcia zdrady – dr Sebastian Duda

 

 

Opublikowano 10.09.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Już 5 czerwca odbędzie się zamknięta debata ekspercka poświęcona rozumieniu sprawczości politycznej.
Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.