Nominacja do nagrody Totus dla Dyrektora Centrum

Piotr Dardziński, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, został nominowany do nagrody Totus przyznawanej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, w kategorii "Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II" – za "znakomite osiągnięcia w kierowaniu Centrum Myśli Jana Pawła II".


 

W tej samej kategorii do nagrody Totus nominowana została Sekcja Polska Radia Watykańskiego oraz wspólnota "Czwartków Papieskich". Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w sobotę, 11 października. 

 

Nagrody Totus przyznawane są przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia od 2001 roku dla docenienia dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób szczególny przyczynia się do podkreślenia wartości człowieka.

 

Więcej informacji o tegorocznych nagrodach Totus na stronie internetowej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia www.dzielo.pl.

Dodano: