Niewysłowione imię Boga: mistyczny humanizm Abrahama Heschela

Zapraszamy na kolejne, trzecie już spotkanie z cyklu “Zrozumieć Ducha Asyżu”.

“NIEWYSŁOWIONE IMIĘ BOGA: MISTYCZNY HUMANIZM ABRAHAMA HESCHELA” – seminarium z Rabinaem Rami Shapiro. W seminarium weźmie także udział Krzysztof Dorosz oraz Bogdan Białek, który poprowadzi spotkanie.

 

 

 

✦ TEMAT ✦
Podczas seminarium poznamy bliżej postać i duchowość Abraham Heschela, jednego z najwybitniejszych filozofów religii XX wieku. Obok prac dotyczących średniowiecznej filozofii żydowskiej, kabały i chasydyzmu, tworzył również poezję. Do najważniejszych jego dzieł należą: “Człowiek nie jest sam”, “Bóg szukający człowieka”, “Szabat i Prorocy”. Heschel angażował się jednocześnie w wiele spraw publicznych: wspierał zaprzyjaźnionego z nim Martina Luthera Kinga w walce o równouprawnienie murzynów, wywarł poważny wpływ na zmianę stosunku Kościoła katolickiego do judaizmu, co znalazło swój wyraz w deklaracji Nostra aetate przyjętej na II Soborze Watykańskim

✦ GOŚĆ ✦ 
RABI SHAPIRO – wybitny myśliciel i filozof żydowski, kieruje One River Foundation i wykłada na studiach religijnych w Middle Tennessee State University. Doradzał także wielkim firmom, uwzględnianym na liście 500 największych przedsiębiorstw, publikowanej przez magazyn „Forbes”. Sam mówi o sobie, że jest „teologiem freelancerem”. Jeździ po całym świecie z wykładami i pisze – jego bibliografia obejmuje około 30 książek i mnóstwo artykułów.

Współorganizatorem spotkania jest Stowarzyszenie im. Jana Karskiego 

Dodano: