Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Niewysłowione imię Boga: mistyczny humanizm Abrahama Heschela

Zapraszamy na kolejne, trzecie już spotkanie z cyklu „Zrozumieć Ducha Asyżu”.

„NIEWYSŁOWIONE IMIĘ BOGA: MISTYCZNY HUMANIZM ABRAHAMA HESCHELA” – seminarium z Rabinaem Rami Shapiro. W seminarium weźmie także udział Krzysztof Dorosz oraz Bogdan Białek, który poprowadzi spotkanie.

 

 

 

✦ TEMAT ✦
Podczas seminarium poznamy bliżej postać i duchowość Abraham Heschela, jednego z najwybitniejszych filozofów religii XX wieku. Obok prac dotyczących średniowiecznej filozofii żydowskiej, kabały i chasydyzmu, tworzył również poezję. Do najważniejszych jego dzieł należą: „Człowiek nie jest sam”, „Bóg szukający człowieka”, „Szabat i Prorocy”. Heschel angażował się jednocześnie w wiele spraw publicznych: wspierał zaprzyjaźnionego z nim Martina Luthera Kinga w walce o równouprawnienie murzynów, wywarł poważny wpływ na zmianę stosunku Kościoła katolickiego do judaizmu, co znalazło swój wyraz w deklaracji Nostra aetate przyjętej na II Soborze Watykańskim

✦ GOŚĆ ✦ 
RABI SHAPIRO – wybitny myśliciel i filozof żydowski, kieruje One River Foundation i wykłada na studiach religijnych w Middle Tennessee State University. Doradzał także wielkim firmom, uwzględnianym na liście 500 największych przedsiębiorstw, publikowanej przez magazyn „Forbes”. Sam mówi o sobie, że jest „teologiem freelancerem”. Jeździ po całym świecie z wykładami i pisze – jego bibliografia obejmuje około 30 książek i mnóstwo artykułów.

Współorganizatorem spotkania jest Stowarzyszenie im. Jana Karskiego 

Opublikowano 10.05.2016

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.