Nieodpłatne plakaty

Z okazji 100. urodzin Karola Wojtyły udostępniamy jubileuszową serię plakatów przygotowanych przez Centrum Myśli Jana Pawła II do samodzielnego wydrukowania.

Plakaty – zasady wykorzystania

– Wszystkie plakaty stanowią integralną całość i są utworami w rozumieniu ustawy o prawach autorskich z 4 lutego 1994 r.

– Forma graficzna plakatów nie może podlegać jakimkolwiek ingerencjom i zmianom, za wyjątkiem zmian formatu niezbędnych do jego wykorzystania.

– Plakaty do druku przekazywane są do nieodpłatnego wykorzystania przez osoby prywatne oraz instytucje (szkoły, parafie, instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe).

Zapraszamy do pobierania i drukowania!

Dodano: