Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Nieodpłatne plakaty

Z okazji 100. urodzin Karola Wojtyły udostępniamy jubileuszową serię plakatów przygotowanych przez Centrum Myśli Jana Pawła II do samodzielnego wydrukowania.

Plakaty – zasady wykorzystania

– Wszystkie plakaty stanowią integralną całość i są utworami w rozumieniu ustawy o prawach autorskich z 4 lutego 1994 r.

– Forma graficzna plakatów nie może podlegać jakimkolwiek ingerencjom i zmianom, za wyjątkiem zmian formatu niezbędnych do jego wykorzystania.

– Plakaty do druku przekazywane są do nieodpłatnego wykorzystania przez osoby prywatne oraz instytucje (szkoły, parafie, instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe).

Zapraszamy do pobierania i drukowania!

Opublikowano 04.05.2020

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.