Karol Wojtyła Fellowship – Przywództwo

Musicie od siebie wymagać – trening przywództwa integralnego
W oparciu o myśl i postawę Jana Pawła II


Trening przywództwa integralnego to cykl spotkań – seminariów, warsztatów, wykładów w ramach projektu Karol Wojtyła Fellowship poświęcony tematowi przywództwa.

Przywództwo to postawa, dzięki której osoba skutecznie pociąga za sobą innych ludzi, nadaje kierunek ich działaniom. W kontekście Jana Pawła II możemy mówić o przywództwie integralnym, które zostało ukształtowane przez jego osobisty autorytet, siłę woli, determinację i konsekwencję działania, ale także pokorę i wspierający osobę charakter relacji, które tworzył. Przywództwo Wojtyły polegało na tym, że angażował się w działania na rzecz dobra innych, a przez integralność i wiarygodność jego zachowań łączył osoby, które wspólnie z nim zmieniały rzeczywistość.

UCZESTNICY I PRZEBIEG PROGRAMU

Program jest skierowany do studentów, doktorantów i wszystkich zainteresowanych prezentowanym tematem. Kameralne grupy i indywidualne podejście wykładowców dają możliwość nauki w relacji mistrz-uczeń.Chcemy, aby każdy z uczestników projektu odnalazł swoją własną drogę przywódcy, a przykład Karola Wojtyły posłużył jako drogowskaz dla własnych poszukiwań, jak żyć, aby rozumieć siebie, a także skutecznie przewodzić ludziom i wspierać ich w rozwoju oraz w działaniu na rzecz dobra wspólnego.

Nasz program to trening oparty na poznaniu samego siebie, zdobyciu świadomości własnych kompetencji liderskich oraz umiejętności analizy podejmowanych decyzji i wyborów. Podczas spotkań poznamy narzędzia, które wzbogacą umiejętności przywódcze i będą inspirować do rozwoju i zmiany. Zajmiemy się etycznym aspektem wywierania wpływu na innych i poznamy różnice męskiego i kobiecego przywództwa.

Dla przywódcy dążenie do integralności jest naturalną drogą poznawania samego siebie. Dzięki temu potrafi korzystać ze wszystkich cech swojego charakteru, reagować skutecznie na okoliczności, a równocześnie zamieniać wyzwania w drogę własnego rozwoju. Przywództwo integralne nie jest jednak umiejętnością. Dotyczy tego, kim się jest i odzwierciedla się we wszystkich aspektach życia osobistego i zawodowego.

TERMINY – TEMATY SPOTKAŃ

Spotkania odbywać się będą w kamienicy przy ul Foksal 11.

  • Sobota 26 marca 9.30–18.00

Integralność i dialog według Jana Pawła II –  1 h (warsztat)

Case study – Charakter przywództwa Jana Pawła II –  3 h (studium przypadków)

Przywództwo polityczne Jana Pawła II – 1,5 h (studium przypadków)

Społeczne postrzeganie przywództwa Jana Pawła II – 1 h (zoom) (wykład)

  • Sobota 9 kwietnia 9.30–18.00

Wyzwalanie potencjału przywódczego – 4 h (warsztat)

Case study – Charakter przywództwa Jana Pawła II –  3 h (studium przypadków)

  •  Sobota 21 maja 9.30–18.00

Wyzwalanie potencjału przywódczego – 4 h(warsztat)

Przywództwo kobiece i męskie  – 1,5 h (studium przypadków)

Etyka przywództwa  –  1 h (wykład)

PROWADZĄCY

  • dr Monika Brzezińska – ekspert od przywództwa politycznego, politolog, prezes Zarządu Collegium Interethmicum
  • dr hab. Paweł Kowal, prof. ISP PAN – polityk, politolog, historyk i publicysta
  • dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL – politolog i medioznawca, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL
  • dr Bartosz Wieczorek – filozof, etyk, wykładowca akademicki, ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II
  • Maciej Wiśniewski – coach, mentor, trener biznesu, mówca i konsultant w osiąganiu efektywności oraz skuteczności zawodowej i osobistej, wykładowca akademicki
  • Paweł Zuchniewicz – tutor, dziennikarz i publicysta, znawca biografii Jana Pawła II, związany ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK
  •  dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. UKSW – teolog kultury, wykładowca akademicki, ekspert od nauczania Jana Pawła II