Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wydarzenia naukowe

Premiera książki „Jan Paweł II – miara wielkości człowieka”

W październiku 2020 roku w serii „Jubileusze” Narodowego Centrum Kultury, we współpracy wydawniczej z Centrum Myśli Jana Pawła II, zostanie opublikowana książka „Jan Paweł II – miara wielkości człowieka”. W skład opracowania wejdzie kilkanaście artykułów, które przybliżą wielowymiarowość życia Karola Wojtyły i jego rozległe zainteresowania intelektualne oraz nakreślą oryginalność nauczania Jana Pawła II w odniesieniu do najważniejszych problemów i wyzwań współczesności, często przy pomocy wyrazistych przykładów. Publikację charakteryzuje podejście problemowe, dzięki któremu czytelnik będzie miał szansę prześledzić jak na przestrzeni lat kształtowała się myśl Karola Wojtyły w kolejnych rolach: jako twórcy idei, głowy Kościoła katolickiego, przywódcy i dyplomaty, człowieka kultury i papieża dialogu.

Fabryka Myśli Jana Pawła II

Cykl rozmów poświęconych myśli Jana Pawła II i jej oddziaływaniu w płaszczyźnie społecznej i kulturowej. Idei spotkań ma przyświecać niezwykły charakter i atmosfera spotkań naukowców w Castel Gandolfo, dokąd z inicjatywy papieża przybywali najwybitniejsi intelektualiści Europy i świata, aby dyskutować o aktualnych i nadchodzących problemach, których kontury wtedy zaledwie dostrzegali.

Zaproszeni do audycji naukowcy i intelektualiści będą zastanawiać się nad aktualnością intelektualnego dorobku Jana Pawła II i odnosić go do palących problemów nowoczesności jak: kwestia feministyczna, obecność religii w życiu społecznym, nierówności społeczne, ekologia oraz edukacja i wychowanie. Program 2 Polskiego Radia, każdy czwarty piątek miesiąca, godz. 15.00

Podcasty można wysłuchać na stronie Polskiego Radia.

Opublikowano 18.02.2020

ZOBACZ RÓWNIEŻ

W Warszawie rozpoczyna się właśnie Warszawski Tydzień Kobiet. To dobra okazja, aby przypomnieć jeden z ważnych tematów, które podjęliśmy w ramach podcastów „Słuchając drogi”
To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu