Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Program i idea projektu

Musicie od siebie wymagać – trening przywództwa integralnego

W oparciu o myśl i postawę Jana Pawła II

Program akademicki Karol Wojtyła Fellowship (KWF) składa się z cyklu spotkań, podczas których podejmowane są ważne i aktualne zagadnienia, pobudzające intelektualnie i zmuszające do namysłu nad współczesnymi problemami. W tegorocznej edycji skupiamy się na temacie przywództwa. W prezentowanym programie chcemy, aby każdy z uczestników projektu odnalazł swoją własną drogę przywódcy, a przykład  Karola Wojtyły posłużył jako drogowskaz dla własnych poszukiwań, jak żyć, aby rozumieć siebie, a także skutecznie przewodzić ludziom i wspierać ich w rozwoju oraz w działaniu na rzecz dobra wspólnego.

 

Sobota 26 marca 9.30–18.00

Integralność i dialog według Jana Pawła II – dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. UKSW – 1 h (warsztat)

Case study – Charakter przywództwa Jana Pawła II – Paweł Zuchniewicz – 3 h (studium przypadkow)

Przywództwo polityczne Jana Pawła II – prof. Paweł Kowal – 1,5 h (studium przypadków)

Społeczne postrzeganie przywództwa Jana Pawła II – dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL – 1 h (zoom) (wykład)

 

Sobota 9 kwietnia 9.30–18.00

Wyzwalanie potencjału przywódczego – Maciej Wiśniewski  – 4 h (warsztat)

Case study – Charakter przywództwa Jana Pawła II – Paweł Zuchniewicz – 3 h (studium przypadków)

 

Sobota 21 maja 9.30–18.00

Wyzwalanie potencjału przywódczego – Maciej Wiśniewski – 4 h(warsztat)

Przywództwo kobiece i męskie –  dr Monika Brzezińska – 1,5 h (studium przypadków)

Etyka przywództwa – dr Bartosz Wieczorek –  1 h (wykład)

 

Dla przywódcy dążenie do integralności jest naturalną drogą poznawania samego siebie. Dzięki temu potrafi korzystać ze wszystkich cech swojego charakteru, reagować skutecznie na okoliczności, a równocześnie zamieniać wyzwania w drogę własnego rozwoju. Przywództwo integralne nie jest jednak umiejętnością. Dotyczy tego, kim się jest i odzwierciedla się we wszystkich aspektach życia osobistego i zawodowego.

Przywództwo to postawa, dzięki której osoba skutecznie pociąga za sobą innych ludzi, nadaje kierunek ich działaniom. W kontekście Jana Pawła II możemy mówić o przywództwie integralnym, które zostało ukształtowane przez jego osobisty autorytet, siłę woli, determinację i konsekwencję działania, ale także pokorę i wspierający osobę charakter relacji, które tworzył. Przywództwo Wojtyły polegało na tym, że angażował się w działania na rzecz dobra innych, a przez integralność i wiarygodność jego zachowań łączył osoby, które wspólnie z nim zmieniały rzeczywistość.

Opublikowano 01.03.2022

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online